Bent Inge Johansen

 

Bent Inge Johansen er høgskoleingeniør i datateknikk. Han har over 20 års erfaring fra IKT-bransjen som rådgiver og prosjektleder, med vekt på infrastruktur, sikkerhet og sårbarhet/pålitelighet av kommunikasjonssystemer og driftsmiljø. Han har god erfaring som sikkerhetsarkitekt i heterogene miljøer med meget høye krav til sikkerhet, både når det gjelder integrasjonsbrudd, konfidensialitetsbrudd og tilgjengelighet. 

Bent Inge er opptatt av å få til gode resultater i samarbeid med kunden. .

Kompetanseområder

Risiko- og sårbarhetsanalyser og –styring, IT-sikkerhet, Prosjektledelse, Sikkerhetsarkitektur, Anskaffelse, Nettverk, Datasenter

Sertifiseringer

CISSP® – Certified Information Systems Security Professional, PRINCE2® Foundation, Prosjektlederskolen (SDS/Henley Business School), Nortel Network Specialist

devoteam

Contact

Bent Inge Johansen
Seniorkonsulent Telefon: 934 49 271