Berit Hjelle Misund

Berit Hjelle Misund er salgs- og markedskoordinator.

Berit har lang erfaring fra salgs- og markedsarbeid av produkter med høy innovativ verdi. Berit sørger for at det er rutine og struktur i vårt tilbudsarbeid. Hun er også en stor pådriver i forbindelse med ulike arrangementer i selskapet.

Kompetanseområder

Bid Management, Resource Management, Markedsføring, Event Management 

devoteam

Contact

Berit Hjelle Misund
Salgs- og markedskoordinator Telefon: 913 24 574