Bjørg Sletten

 

Bjørg Sletten er en erfaren program- og prosjektleder som også har lang linjeledererfaring. Hun har evnen til å se helhet og sammenhenger i organisasjoner og oppgaver, og trives godt strategiske prosjekter i grensesnittet mellom ledelsen, forretningssiden og IT. Hun er kjent som en dyktig endringsleder som lykkes i å motivere og få folk med. Hun er bachelor fra BI i økonomi og ledelse og er i ferd med å gjennomføre en Masterutdanning. Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor.

er engasjert og skaper resultater, hun er flink til å kommunisere på alle nivåer i en organisasjon og skaper tillit. Hun er kunnskapsrik og har god evne til å tilpasse teori til det praktiske liv i en organisasjon.

Kompetanseområder

Prosjekt-, program- og porteføljestyring, IT-strategi, digitalisering, gevinstrealisering, omstilllingsprosesser, IT-Governance.

Sertifiseringer

MSP® Registered Practitioner, PRINCE2® Foundation, MoP® Foundation, ITIL® Foundation v3.0, EUCIP Professional Business Analyst, Certified in the Governance of Enterprise IT® (CGEIT)

devoteam

Contact

Bjørg Sletten
Seniorkonsulent Telefon: 901 93 873