Bjørn Erik Wang

 

Bjørn Erik Wang har over 25 års erfaring fra IT-bransjen. De siste 10 årene har fokus vært på rådgiving innen området: IT’s bidrag til verdiskaping i forretningen – med fokus på Tjenesteorientering, ledelse og styring samt IT Service Management og IT Financial management.

Bjørn Erik er en dyktig rådgiver og prosjektleder med solid kunnskap om IT-forretningsdrift generelt og IT Service Management spesielt. Han har bred erfaring fra arbeid som involverer både IT og forretningssiden og har høy fokus på IT’s bidrag til verdiskaping i forretningen. Bjørn Erik setter seg raskt inn i kundens behov, er innovativ og ser mulige løsninger som understøtter forretningsbehovene, samtidig som han er både fleksibel og resultatorientert. 

Bjørn Erik bidrar til entusiasme og samhold og han er opptatt av å sikre fremdrift og kvalitet på leveransene.

Kompetanseområder

Tjensteorientering, IT Service Management, IT Financial Management; Prosjektledelse, Gevinstrealisering, IT styring & governance

Sertifiseringer

ITIL® Foundation v3, PRINCE2® Registered Practitioner, Microsft Certified Train the trainer

devoteam

Contact

Bjørn Erik Wang
Seniorkonsulent Telefon: 957 77 971