Bjørn Husby

Bjørn Husby har ledet systemutviklingsprosjekter mesteparten av sin karriere og har fartstid fra mange bransjer, private såvel som offentlige. Han har lang erfaring med ledelse av tverrfaglige team og er dypt engasjert i styring og forbedring av arbeidsprosesser hvor det er tett samspill mellom teamet og omgivelsene.

Med erfaring fra produktledelse er Bjørn opptatt av at man må forstå hvilke behov og problemer man ønsker å løse før man begynner å bygge en løsning. Ved å involvering av sluttbruker og korte iterasjoner klarer man raskest mulig å komme frem til løsninger som virker.

En av Bjørn sine styrker er å mobilisere og involvere de ulike rollene og fagområdene i teamet til å yte sitt beste og dra i samme retning. Han er lyttende og inkluderende, og gir teammedlemmer rom for ansvar og selvstendighet gjennom fokus på felles målforståelse. Med sin brede erfaring er Bjørn i stand til å ha god dialog med de fleste fagområdene innenfor disse sine spesialfelt.

 

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Programledelse, Produktledelse, Smidig, Lean, Kontinuerlig forbedring, Roadmapping, Fasilitering av workshops

Sertifiseringer

PMP Project Management Professional, Prince2 Practitioner, MSP Foundation, Certified Scrum Product Owner

devoteam

Contact

Bjørn Husby
Seniorkonsulent