Bjørn Nagell

 

Bjørn Nagell er sivilingeniør med tilleggsutdannelse ved IMD innenfor økonomi og ledelse. Han har erfaring fra ledelse, prosjekt- og prosessledelse samt rådgivning i Norge og internasjonalt og har solid erfaring fra betydelige oppstillingsprosesser både i offentlig og privat sektor. 
De siste årene har han vært tungt involvert i digitalisering i offentlig sektor, blant annet med strategioppdrag knyttet til anvendelse av IKT, IKT-governance, sourcing, IKT-arkitektur, anskaffelser og implementering. 

Bjørn er målrettet og systematisk. Gjennom sin lederstil bygger han tillit, han inviterer til medvirkning og søker å bygge konsensus om tiltak som skal gjennomføres. Han har vist gode evner til å finne løsninger i situasjoner der det kreves samordning av ulike interesser.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Rådgivning, Anskaffelser, Utredninger

Sertifiseringer

MoP® Foundation, TOGAF® Foundation, PMI® Foundation, ITIL® v3 Foundation

devoteam

Contact

Bjørn Nagell
Seniorkonsulent Telefon: 975 49 156