Eivind Bakke

 

Eivind Bakke har over 25 års erfaring fra utvikling og ledelse av prosjekter, prosjektporteføljer, prosesser og avdelinger i store konsern.  Bred bakgrunn fra forretningsutvikling med produktutvikling, effektivisering og oppkjøp. Han er Cand Scient og sivilingeniør innen informatikk,  har mastergrad i ledelse fra BI og er utdannet bedriftsøkonom. 

Eivind har en strategisk, strukturert og analytisk tilnærming som forenkler samhandling og vanskelige beslutningsprosesser på tvers av fagområder og ledelsesnivåer. Han er forretnings-orientert og opptatt av at det settes fokus på sammenhenger i hele verdikjeden når prosesser og prosjekter gjennomføres. Som leder involverer og motiverer han til teamarbeid og han er en god diskusjonspartner med både oppdragseier, ledelse og involverte team. Resultat og leveranseorientert.

Kompetanseområder

Prosjekt- og programledelse, Endringsledelse, Porteføljestyring, Forbedringsprosesser, Forretningsutvikling, Produktutvikling

Sertifiseringer

MSP® Registered Practitioner

devoteam

Contact

Eivind Bakke
Seniorkonsulent Telefon: 996 99 300