Erik Francis L’Estrange

 

Erik Francis L’Estrange er nyutdannet M.Sc. i Service Management fra Copenhagen Business School i Danmark. Han har fra tidligere en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, hvor han fordypet seg i prosjektledelse og strategisk merkevarebygging. I sin masteroppgave skrev Erik om digitalisering i dagligvarehandelen, og hvordan ny teknologi kan påvirke forbrukeropplevelsen. Erik utvekslet til École Management de Lyon i Frankrike i ett semester, hvor han blant annet tok kurs i strategi og økonomi.

Gjennom studiene har Erik fått innsikt i og interesse for både forbruker- og bedriftsperspektivet ved digitalisering av tjenester og produkter, såvel som de menneskelige og økonomiske betraktningene som må tas ved samskaping av verdi i tjenester. Parallelt med studiene har Erik jobbet med salg og administrasjon, og han har vært aktiv innenfor en rekke ulike verv og stillinger ved studentorganisasjonene på skolen i Norge og Danmark.

Personlig er Erik lærenem, strukturert og utadvendt. Han trives med å tenke kreativt og å bruke sin faglige kompetanse for å løse store og små utfordringer. Videre har han stor interesse for teknologi og plattformer, tjenestedesign, prosessmodellering og prosjektledelse.

Sertifisering

PRINCE2® FOUNDATION, APMG Change Management® Foundation

Annet

Erik er ansatt i vårt Graduate/nyutdannet program. Våre graduates er spesielt kvalifiserte nyutdannede, både i forhold til resultater og personlige egenskaper. De får en særskilt oppfølging det første året, med relevante sertifiseringer, kurs og prosjektoppfølging.

devoteam

Contact

Erik Francis L’Estrange
Konsulent Telefon: 41 30 15 53