Erik Ramstad

 

Erik Ramstad har erfaring innen organisering og ledelse av IT-relaterte prosjekt i privat og offentlig sektor. Han har erfaring fra store internasjonale prosjekter med lokalisering i Sverige, USA og Saudi Arabia samt prosjekt med outsourcing til India, Australia og Bulgaria. Erik har dybdekompetanse innen prosjektledelse, testledelse, metodikk, og -prosesser samt scopeledelse i større komplekse prosjekter både på kunde og leverandørsiden. Erik har videre erfaring fra analyse av forretningsbehov, utforming av krav samt scopeanalyse.

Erik får de rundt seg til å yte sitt beste. Han er en motivator med fokus på å levere

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Prosjektmetodikk, Scrum, Testledelse, Testmetodikk, Metode- og prosessrevisjon, Endringsledelse, Kravspesifisering, Scoperevisjon, Coaching/veiledning, Kunde- og leverandørprosjekter, Komplekse internasjonale prosjekter

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner, MoP® Foundation, TOGAF9 Certified, Certified Scrum Master (CSM), Scope Driven Management Certified, IT Project Professional (ITPP)

devoteam

Contact

Erik Ramstad
Seniorkonsulent Telefon: 982 20 180