Espen Nøklebye Evensen

Espen Nøklebye Evensen har mer enn 20 års strategisk erfaring fra planlegging, styring, ledelse, organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i privat, statlig og kommunal sektor. Han er siviløkonom fra University of Strathclyde i bunnen, har god teknisk forståelse og innsikt, og solid samfunnsforståelse og kommunikasjonserfaring.

Espen er en løsningsorientert og pragmatisk analytiker. Han er nysgjerrig og forbedringsorientert. Espen tenker strategisk, gjerne utenfor boksen og ofte med utgangspunkt i sin store erfaringsbredde.

Espen setter seg raskt inn i problemstillinger og har dokumentert gjennomføringsevne. Han er en god kommunikator som skaper entusiasme gjennom troverdighet og tillit. Gjennom aktiv bruk av egen erfaring fra og med media har han skapt fokus, debatt og kjennskap til organisasjoner og områder han har hatt ansvar for.

devoteam

Contact

Espen Nøkleby Evensen
Seniorkonsulent Telenfon: 907 55 733