Frode Bjerk

 

Frode Ingvar Bjerk er sivilingeniør av utdannelse og har gjennom karrieren ervervet bred IT kompetanse innen kommunikasjon, nettverk og sikkerhet. Han har jobbet i Devoteam siden april 2013.
Frode har erfaring fra ulike stillinger slik som driftssjef, teknisk prosjektleder, testleder og prosjektleder. De senere årene har han oppnådd gode resultater som personalleder og teknisk leder for store systemløsninger. Han har tatt tilleggsutdannelse innen ledelse og kommunikasjon og har fullført Executive Master of Management studiet på BI, med prosjektledelse, teamledelse og strategisk ledelse.
Frode setter seg raskt inn i nye problemstillinger og er opptatt av å verdsette og å kommunisere med interessenter for å finne forretningsverdi og gevinster. Som person er Frode strukturert, rask, nøyaktig og har stor gjennomføringsevne.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, teknisk prosjektledelse, teamledelse, strategiskledelse, nettverk, beredskapsplanlegging, sikkerhet, arkitektur.

Sertifiseringer

ITIL Foundation® V3, VmWare Infrastructure V3 , Dale Carnegie Ledelse og kommunikasjon

devoteam

Contact

Frode Bjerk
Seniorkonsulent Telefon: 951 58 493