Geir Andreassen

 

Geir Andreassen har arbeidet som linjeleder og konsulent med fokus på prosjekt- og programledelse, omstillingsprosesser, forretnings- og virksomhetsutvikling samt markeds- og produktledelse i flere bransjer. Han har innehatt sentrale posisjoner i en rekke omstillingsprosesser under temaer som ”fra forvaltning til forretning” eller ”fra stabsstyrt til resultatstyrt ledelse”.

Geir trives i oppgaver som stiller store krav til innlevelse og problemforståelse av organisatorisk og IT-strategisk art. Hans engasjerende og positive adferd med fokus på resultatskaping og kompetanseoverføring, har gitt resultater og skapt trivsel i prosjektene samt berørte organisatoriske enheter.

Kompetanseområder

Program- og prosjektledelse, IKT-strategi, anskaffelsesprosesser, interim ledelse, virksomhets- og forretningsutvikling, styringsmodeller og organisasjonsutvikling, ledelse og utvikling av kompetansevirksomheter, produktledelse, salg og markedsføring.

Sertifiseringer

MSP® Registered Practitioner

Annet

Geir var en av stifterne av Fornebu Consulting 

devoteam

Contact

Geir Andreassen
Seniorkonsulent Telefon: 901 91 734