Hanne Margrete Løken

 

Hanne har en mastergrad i økonomisk styring ved Norges Handelshøyskole, og er i ferd med å fullføre studie i Innvasjon og Innovasjonsledelse ved NTNU. Hanne har spesialisert seg på hvordan virksomheter best mulig kan organisere og styre verdiskapningen, og hvordan gjennomføre større økonomiske analyser. Hun har supplert denne spesialiseringen med strategisk ledelse, der hun har fordypet seg i teknologier og forretningsmodeller som driver utvikling, og sentrale problemstillinger rundt digitalisering.

Hanne har en brennende interesse for innovasjon og det kreative, og har blant annet bidratt til å utvikle Devoteam Fornebu Consulting sin tjeneste for forretningsutvikling og digital transformasjon.

Hanne er analytisk og nysgjerrig, og liker å tenke kreativt for å finne løsninger på komplekse utfordringer. Hanne interesserer seg også for teknologi, og trives særlig i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og strategi. Hanne jobber planlagt og strukturert, uten at dette hemmer farten eller kreativiteten. 

Kompetanseområder

Prosjektledelse, økonomisk analyse, strategi, forretningsutvikling og innovasjon

Sertifiseringer

Innovation Management Level 2: Innovation Master, Global Innovation Management Institute (GIMI), Innovation Management Level 1: Innovation Associate, Global Innovation Management Institute (GIMI)
PRINCE2® Foundation, APMG Change Management® Foundation

devoteam

Contact

Hanne Margrete Løken
Konsulent Telefon: 979 86 347