Helene Steindal

Helene Steindal er en kunnskapsrik og engasjert rådgiver med stor forretningsforståelse. Hun har jobbet med systemløsninger i over 25 år, og har vært involvert i alle faser av programutvikling, fra design av brukergrensesnitt, til test, kvalitetssikring og produksjonssetting til drift. Helene har de siste årene arbeidet med implementering av forretningsløsninger til skandinaviske bedrifter innen finans, eiendom, advokat, olje og industri i tillegg til grossist og detaljhandel.  Hun setter seg fort inn i problemstillinger og har stor interesse av effektivisering gjennom prosessforbedringer og digitalisering basert på standard forretningsløsninger og moduler.

Helene har i tillegg til styreerfaring hatt forskjellige lederroller gjennom sin karriere. Fra produktsjef for et større logistikksystem, til å være teamleder for serviceledere, finanskonsulenter og løsningsrådgivere. Helene er kjent for å være løsningsorientert, kreativ, lett å samarbeide med og trives med teamarbeid på alle nivåer i en organisasjon. Hun er tydelig i sin kommunikasjon, evner å omgjøre teori til praksis, og i tillegg til å være strukturert er hun opptatt av å benytte de til enhver tid riktige ressurser for å sikre gode leveranser.

Kompetanseområder

Prosesskartlegging, Prosessforbedring, Forretningsløsninger (ERP, CRM, HRM), Logistikk, Workshopledelse, Testledelse, Kvalitetssikring, Systemimplementering.

 

devoteam