Jan Otto Johansen

Jan Otto er utdannet Siviløkonom ved Handelshøjskolen i København, og har mer enn 20 års erfaring innenfor ledelse, strategiarbeid, porteføljestyring, virksomhetsstyring, prosjektledelse, endringsledelse, tjenesteutvikling og prosessforbedring i en rekke bransjer som telekom, olje/gass, finans, offentlig og industri.

Jan Otto har jobbet med agil utvikling og har erfaring med bruk av prinsippene i forskjellig settinger. Han har erfaring som prosjektleder ved IKT-anskaffelse, -utvikling og systeminnføring, og han har en klar forventning om at IKT-investeringer og beslutninger skal være lønnsomme og bidra til prosessforbedring og forbedret arkitektur hos kunden.

Ende til ende prosesser og støttesystemer i komplekse verdikjeder er blant Jan Ottos kjernekompetanse. Jan Otto har jobbet som rådgiver hos kunder med fokus på utvikling av tjenester i sluttbrukermarkedet. Jan Otto har opparbeidet en bred kulturforståelse gjennom sitt arbeid internasjonalt

 

Kompetanseområder

Program og prosjektledelse, produkt og tjenesteutvikling, endringsledelse, prosess og prosessforbedring, strategi og strategi implementering, ledelse.

Sertifiseringer

Scrum master, ITIL foundation

devoteam

Contact

Jan Otto Johansen

Seniorkonsulent

Telefon: 992 62 631