Jan Waage

 

Jan Waage har mer en 20 års erfaring som IT toppleder fra store globale virksomheter i ulike bransjer med produksjon av sprengstoff, shipping, akvakultur og lakseoppdrett.

Jan har omfattende erfaring som prosjektleder fra komplekse, krevende nasjonale og internasjonale IT-, forretnings- og organisasjonsutviklingsprosjekter med anskaffelse og innføring av ny teknologi, og fra IT risiko- og sikkerhetsstyringsområdet med etablering og operasjonalisering av policy, modeller, instrukser, risiko- og sikkerhetsanalyser og tiltaksplaner. Jan har en sterk track record med dokumenterbare forretningsmessige effekter og gevinster gjennom forbedret operasjonell effektivitet internt og eksternt som avspeiler grundighet, planmessighet, styringsevne, og tett på i gjennomføring og oppfølging.

Jan er en modig, energisk leder, forretnings- og kunde drevet, bindeledd mellom viktige interne og eksterne interessenter. Han er kjent for å være konsistent, utholdende, handlekraftig og alltid levere resultater. Jan evner å få folk med seg (engasjere og mobilisere); er oppriktig og fremstår med troverdighet. Jan har stor interesse for teknologi.

Kompetanseområder

IT ledelse; Strategisk teknologiforståelse; Helhetlig virksomhetsforståelse; IT strategi; Prosjekt- og endringsledelse; IT risiko og sikkerhetsstyring

devoteam

Contact

Jan Waage
Seniorkonsulent Telefon: 901 39 630