Lars Hovind

Lars har omfattende og bred erfaring som konsulent og leder fra store internasjonale IT-selskap. Han har erfaring fra arbeid både innenfor offentlig og privat sektor.

Lars har sin styrke innenfor IT ledelse, strategisk IT rådgivning og verdiskapende bruk av teknologi.

Lars har erfaring som prosjektleder fra komplekse, krevende nasjonale og internasjonale IT-, forretnings- og organisasjonsutviklingsprosjekter med anskaffelse og innføring av ny teknologi. I de senere årene med sterkt fokus på innovasjon og tidligfase utprøving og utforming av løsninger basert på ny teknologi.

Lars har en sterk track record med dokumenterbare forretningsmessige effekter og gevinster internt og eksternt som avspeiler grundighet, planmessighet og styringsevne.

Kompetanseområder

Digitalisering, prosjektledelse, forretningsutvikling, outsourcing, ledelse, strategisk teknologiforståelse

Annet

Lars sitter i styret i Norwegian AI Society og styret i SmartCity Bærum

devoteam

Contact

Lars Hovind

Seniorkonsulent

tlf: 922 59 690