Liisa Sokura

Liisa Sokura er en erfaren prosjekt- og programleder for leveranse-, strategi- og endringsprosjekter, med erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra Finland og har MBA grad fra Handelshøyskolen BI.

Liisa har også erfaring fra ledelse av produkter og tjenester, spesielt som (Scrum) produkteier og eier av kravspesifikasjoner. Hun opererer gjerne i grensesnittet mellom forretning og IKT og har ledet større systemutvikling- og innføringsprosjekter samt softwareutvikling, både i Norge og i utlandet. 

Liisa er strukturert, løsningsorientert og opptatt av å skape et godt og effektivt arbeidsmiljø. Hun er lett å samarbeide med, og trives med teamarbeid og på alle nivåer i en organisasjon, hele tiden med et blikk på kvalitet og behov.

Kompetanseområder

Prosjekt- og programledelse, agile metoder, interessentmedvirkning, endringsledelse, metode etablering, strategi implementering, produktledelse

Sertifiseringer

PRINCE2® Agile Registered Practitioner, PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Foundation – Programledelse, APMG Change Management Foundation, Lean Six Sigma Yellow Belt, INSEAD bedriftstilpasset strategi-implementeringsprogram (bl.a. LEAN start-up og design thinking)

devoteam

Contact

Liisa Sokura
Seniorkonsulent Telefon: 957 63 617