Maria Caroline Klose

Maria Klose har flere års erfaring som konsulent i ulike prosjekter både i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Maria har hele tiden jobbet i skjæringspunktet mellom IT og forretning og har jobbet innenfor en rekke bransjer blant annet olje og gass, bank og finans samt retail.

Maria er utdannet statsviter og er opptatt av forholdet mellom teknologi og organisasjon.  Hun er fremdriftsfokusert og engasjert, og er opptatt av god kommunikasjon og brukerinvolvering for å sikre at prosesser og digitale løsninger støtter organisasjonens og brukernes behov og bidrar til motiverte, endringsvillige og fornøyde brukere.

Kompetanseområder

Prosessledelse, Prosjektledelse, Prosessrådgivning, Agile prosjektmetoder og rammeverk, Gjennomføringsledelse.

Sertifiseringer

PRINCE2 Agile Practitioner, ACP-600 Atlassian Certified in Jira Project Administration, ACP-300 Atlassian Certified in Agile Development with Jira Software

devoteam

Contact

Maria Caroline Klose

Seniorkonsulent

Telefon: 920 69 553