Mats Ekre Wang

 

Mats Ekre Wang er nyutdannet med en mastergrad i organisasjonspsykologi med spesialisering innen interaksjoner mellom mennesker og teknologi i organisasjoner. Han skrev sin masteroppgave om beslutningsstøtte for aktører innen beredskap i forbindelse med ekstremvær. Her undersøkte han om det at et system benyttet seg av kunstig intelligens for å gi beslutningsstøtte påvirket tilliten brukerne hadde til systemet og hvordan slike systemer bør designes for å oppnå et optimalt nivå av tillit. Oppgaven ble skrevet i samarbeid med SINTEF digital.

Gjennom utdanningen har Mats opparbeidet seg bred kunnskap om psykologi, herunder kognitiv psykologi, beslutning- og bedømmingspsykolgi, og personlighetspsykologi. Dette gir han et godt utgangspunkt for å forstå brukeren av et system og mennesket i en organisasjon. Videre har han kunnskap og erfaring med brukerorientert design, tjenestedesign og utvikling av chatbotløsninger. Mats har også hatt arbeidsrett, noe som gir han en god forståelse for arbeidsrettslige prosesser og prinsipper.

Ved siden av studiene har han jobbet med forskningsoppgaver innen behandling av pasienter med kroniske smerter gjennom bruk av nyutviklet programvare, sensor i anvendt psykologi og kartlegging av arealbruk i næringslokaler.

Sertifiseringer

PRINCE2 Foundation, Certifed Scrum Master

Annet

Mats er ansatt i Devoteams Graduate-program. Våre graduates er spesielt kvalifiserte nyutdannede, både i forhold til resultater og personlige egenskaper. De får en særskilt oppfølging det første året, med relevante sertifiseringer, kurs og prosjektoppfølging.

devoteam

Contact

Mats Ekre Wang
Konsulent Telefon: 464 45 864