Rolf Kenneth Rolfsen

Rolf Kenneth Rolfsen er en erfaren prosjektleder, utreder og arkitekt. Han er en skolert utreder med bred erfaring innenfor ulike metodiske kartleggings- og evalueringstilnærminger. I utredningsoppdrag for offentlig sektor kombinerer Rolf Kenneth en bred metodisk kompetanse med kunnskap og erfaring innenfor prosjektledelse, virksomhetsarkitekturpraksis, offentlig forvaltning og samfunnsøkonomisk analyse.  I rollen som virksomhetsarkitekt og arkitekturrådgiver for offentlige virksomheter, kan Rolf Kenneth vise til gode resultater i å bistå kunden i å utvikle og etablere arkitekturpraksis i virksomheten, prosjektet og eller programmet, samt lede og gjennomføre praktiske arkitekturaktiviteter.

Rolf Kenneth er en utforskende, analytisk og involverende. Hans styrke ligger i å komme med gode løsninger i samarbeid med kundene.

Kompetanseområder

Utredning, Digitalisering, Arkitektur, Prosjektledelse

devoteam

Contact

Rolf Kenneth Rolfsen
Seniorkonsulent Telefon: 930 67 335