Sandra Hovland

Sandra Hovland har mer enn 20 års solid kommersiell- og teknologiledererfaring fra sentrale posisjoner i norske og internasjonale virksomheter, og fra Management Consulting. Sandra har erfaring som leder av omfattende omstillingsprogrammer, både som administrerende direktør og som leder for ulike forretningsområder og funksjoner.
Sandra har en MBA fra BI og er Cand. Mag. fra UiO, i tillegg til en rekke spesialiseringer.

Forretnings- og organisasjonsutvikling med digitalisering og ny teknologi har alltid vært en sentral del av jobben hennes. Hun har stått i spissen for utvikling av nye kundekonsepter og -tjenester, og ledet en rekke prosjekter med markedsinnovasjon, effektivisering av driften, og nye velfungerende forretningsmodeller som gevinst. Hun er vant til å jobbe på tvers av fag og formelle strukturer i komplekse organisasjoner. Hun har, gjennom en årrekke bidratt til å fornye virksomhetenes konkurransekraft i et stadig omskiftende marked, hvor utviklingen innen teknologi går stadig raskere.

Sandra har en egen evne til å se helheter og sammenhenger, skape forståelse og engasjement, forenkle, og skape retning og struktur i gjennomføringsarbeidet.
Med allsidig bransjeerfaring, overfører hun nyttig innsikt og kunnskap for å identifisere og realisere nye muligheter.

Kompetanseområder

Innovasjonsledelse, Helhetlig virksomhetsforståelse og virksomhetsstyring, Marked- og IT- strategi, Organisasjonsutvikling, Endringsledelse, Program- og prosjektledelse, Styrearbeid

Annet

Sandra Hovland har ansvaret for tjenesteområdet Forretningsutvikling og Digital Transformasjon i Devoteam Fornebu Consulting

devoteam

Contact

Sandra Hovland

Seniorrådgiver

Leder tjenesteområde

Telefon: 900 56 744