Sigbjørn Krunenes

 

Sigbjørn Krunenes har høyskoleutdannelse i informatikk og bedriftsøkonomi. Han har lang erfaring med et bredt spekter av IKT-løsninger og hvordan ta disse i bruk i virksomheter. Hans kompetanseområde dekker både IKT-organisering og styring, ledelse og oppfølging av IKT-anskaffelser og utviklingsprosjekter, samt innføring og drift av ulike IKT-løsninger. 
 
Sigbjørn har lang erfaring med ledelse av store komplekse prosjekter, og har  har bakgrunn som prosjektleder for IT-systemutviklingsprosjekter hos et av de større leveransemiljøene i Norge, og prosjektleder på kundesiden i store IKT-utviklingsprosjekter.

Han har erfaring med rådgivning, fasilitering og workshop-ledelse i forbindelse med utarbeidelse av målbilder, kravspesifikasjoner og prosesskartlegginger hos kunder. I flere prosjekter har han jobbet med kontraktsrådgivning og forhandlingsledelse i innkjøpsprosesser.

Sigbjørn trives både som prosjektleder og som faglig rådgiver hos kundene.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Anskaffelser, Utviklingsprosjekter, IKT-organisering, Prosess- og metode

Sertifiseringer

MSP® Registered Practitioner, PRINCE2® Registered Practitioner, TOGAF v9 Arkitektur, ITIL Foundation

devoteam

Contact

Sigbjørn Krunenes
Seniorkonsulent Telefon: 908 71 893