Sjur Huseby

 

Sjur Huseby er utdannet innen informatikk, organisasjonsutvikling og økonomi, og har arbeidet i Devoteam siden 2001. Han har lang erfaring som linjeleder og ledelseskonsulent, både i offentlige og private bedrifter.

Sjur har et helhetlig perspektiv på sitt arbeide, har bistått mange virksomheter med digitalisering/forretningsorientering av IT og gevinstrealisering. Han benyttes ofte som endringsleder, og har lang erfaring som prosjekt-/programledelse i større prosjekter og programmer.

Sjur har sterk kompetanse innen styring av IT-funksjonen og fokuserer på profesjonalisering og forretningsorientering av denne. Han bistår med sourcingstrategi og implementeringen av denne, og har et utpreget forretnings-/kundeperspektiv på dette arbeidet. Han er ofte benyttet i ledelse av anskaffelsesprosesser, både i den offentlige og private sfære.

Kompetanseområder

Prosjekt-, program- og prosessledelse, endringsledelse, gevinstrealisering, ledelse og organisering av IT-funksjonen, sourcingprosesser, anskaffelser.

Sertifiseringer

MSP® Registered Practitioner, PRINCE2® Practitioner, ITIL® Service Strategy v3, ITIL® Foundation v3, ITIL® Foundation v2, Miljøfyrtårnkonsulent

Annet

Sjur har ansvar for flere av våre viktigste kunder og leder også et av våre konsulentteam.

devoteam

Contact

Sjur Huseby
Seniorkonsulent Telefon: 932 13 780