Snorre Eide

 

Snorre Eide har prosjekterfaring fra offentlig og privat sektor inkludert prosjekt-, programledelse og porteføljestyring av prosjekter i Norge og internasjonalt. Han har lang erfaring med IKT og IKT-ledelse, både som utøvende leder, konsulent og rådgiver.

Snorre har bred erfaring fra strategi-, anskaffelses- og implementeringsprosjekter, og prosessforbedringsarbeid. Han har også erfaring med kvalitetssikring og modenhetsvurderinger innen prosjekt, program og porteføljestyring. Han blir også benyttet som rådgiver rådgiver til mellomledere og toppledere i spørsmål knyttet til prosjektarbeid og strategisk bruk av IKT.

Snorre er analytisk, kreativ i sin problemløsning og målrettet i sitt prosjektarbeid. Han er god på kommunikasjon, både muntlig og skriftlig, og han er en dyktig fasilitator.  Han skaper alltid god stemning rundt seg og legger vekt på at det skal være gøy å gå på jobb også når det røyner på.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, programledelse, porteføljestyring av prosjekter, endringsledelse, prosessforbedring, kravspesifisering, kunde- og leverandørprosjekter, systematisk innovasjon

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner, MoP® Foundation, PRINCE2® Agile, ITIL V3 Foundation, HL7 Fundamentals

devoteam

Contact

Snorre Eide
Seniorkonsulent Telefon: 957 73 263