Solfrid Bakketun

Solfrid er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har lang erfaring fra ulike roller innen telekommunikasjon og har de siste årene vært virksomhetsarkitekt i offentlig sektor med hovedfokus på operativ implementering av virksomhetsarkitektur som funksjon.

Hun har solid prosjektledererfaring fra tekniske og kommersielle prosjekter av nasjonal og internasjonal karakter, og har ledet tverrfaglige team på tvers av land og kulturer. Hun har god evne til å drive etablering av strategier, få interessenter ombord og drive gjennomføring til endelige leveranser Solfrid har hatt ansvar for dedikerte fagområder og er vant til å jobbe på mange nivåer i en organisasjon. Hun har deltatt i mange virksomhetskritiske prosjekter og har hatt ansvar for operasjonalisering og overføring til linjeorganisasjonen.

Solfrid har meget gode samarbeidsevner, en behagelig fremtreden og evne til å motivere andre og holde fart i prosjektene. Hun er strategisk og analytisk orientert og ser sammenhenger og avhengigheter i et helhetlig bilde. Hun er tilhenger av «tenk stort, start smått» og jobber for å tydeliggjøre og tilpasse aktiviteter og sikre forankring og fremdrift.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, teamledelse, konseptutredninger og behovskartlegging, prosess og prosessforbedringer, virksomhetsarkitektur, arkitekturstyring, strategisk sourcing, stakeholder management, vendor management

Sertifiseringer

PRINCE2®, Scrum Master, Big Data Science, TOGAF 9

devoteam