Tor Kristian Hånde

 

Tor Kristian Hånde er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk, datateknisk studieretning. Han har mer enn 30 års allsidig erfaring som rådgiver, prosjektleder og teknisk prosjektleder i oppdrag for ulike bransjer som offentlige virksomheter, finansinstitusjoner, reiseliv og private virksomheter.

Tor Kristian har sterk fagkunnskap innen infrastruktur, nettverk og sikkerhet. Han har solid erfaring fra anskaffelsesprosesser, herunder utarbeidelse av kravspesifikasjoner, konkurransegrunnlag og gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Han har vært teknisk prosjektleder for flere store infrastrukturprosjekt.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Anskaffelser, Teknisk design, Risiko og Sårbarhetsanalyse

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, ITIL® Foundation

devoteam

Contact

Tor Kristian Hånde
Seniorkonsulent Telefon: 928 32 870