Tov Tovsen

Tov Tovsen er en svært erfaren rådgivere med mer enn 30 års erfaring som prosjekt- og programleder, konsulent og som linjeleder. 

Tov er en svært god leder som skaper entusiasme og tillit både over for kunder, leverandører, toppledelse og medarbeidere. Han har hatt oppdrag som leder for store programmer og prosjekter med høy offentlig oppmerksomhet, og han har ledet omstillingsprosesser i konkurranseutsatte og internasjonale virksomheter. Tov er også ofte valgt som rådgiver i strategiske spørsmål i skjæringspunktet mellom organisasjon, prosesser, teknologi og styring og ledelse. 

Han er en dyktig og underholdende foredragsholder, og har en meget god evne til muntlig og skriftlig fremstilling av formelle tema, men også av aktuelle kommentarer. 

Kompetanseområder

Programledelse, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi og IT strategiske prosesser, Ledelse av teknologibedrifter, Omstilling og endringsledelse, Gjennomføring av store anskaffelsesprosesser, Ledelse av teknologimoderniseringsprosjekter, Etablering og ledelse av store driftsorganisasjoner for IKT, Sourcing.

Annet 

Tov var en av stifterne av Fornebu Consulting 

devoteam