Vidar Bakken

Vidar har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller som prosjektleder, rådgiver, løsningsarkitekt, IT-arkitekt og som daglig leder og IT-leder, i ulike selskaper.  Vidar har jobbet bredt med ulike systemer – og med prosjekter av ulik størrelse. Fokus i prosjektene har alltid vært implementering av forretningsprosesser ved hjelp av ett eller flere IT systemer.

Vidar er flink til å få mennesker til å samhandle, har faglig autoritet og kommuniserer godt med fagfolk, og har inngående forståelse for de strategiske og organisatoriske rammebetingelsene som endringer gjennomføres innenfor. Han er kjennetegnet som dedikert, engasjert og engasjerende. Dette bidrar sterkt til å sikre endringsarbeidet «momentum» og gjennomføringskraft.

 

Kompetanseområder

Prosjekt- og endringsledelse, IT-strategi, IT-Arkitektur, IT-ledelse, arbeidsprosesser, ERP, CRM,

Sertifiseringer

ITIL foundation

devoteam

Contact

Vidar Bakken
Seniorkonsulent Telefon: 920 87 654