William Nickolay Rødsrud

William er utdannet siviløkonom med spesialisering i logistics, operations and supply chain management fra Handelshøyskolen BI. Han skrev sin masteroppgave om retur- og avfallslogistikk og hvordan systemytelsen kan økes med relasjonelle styringsmekanismer.

Gjennom utdanningen har William opparbeidet seg bred kunnskap om bedrifts- og logistikkprosesser og samspillet mellom teknologi og organisasjon. Parallelt med studiene har han jobbet med IT-support. Dette gir han et godt utgangspunkt for å se forretningspotensialer og løsninger med brukeren i fokus.

Personlig er William strukturert, utadvendt og resultatorientert. Han trives med å se teknologiske løsninger og å bruke sin faglige kompetanse for å løse store og små utfordringer. Videre har han stor interesse for logistikk- og ressursplanleggingssystemer, prosessmodellering og prosjektledelse.

William er ansatt i Devoteams Graduate-program. Våre graduates er spesielt kvalifiserte nyutdannede, både i henhold til resultater og personlige egenskaper. De får en særskilt oppfølging det første året, med relevante sertifiseringer, kurs og prosjektoppfølging.

Kompetanseområder

Logistikk- og ressursplanlegging,  Prosessmodellering, Prosjektledelse, Endringsledelse

devoteam

Contact

William Nickolay Rødsrud

Konsulent

Telefon: 970 62 897