Vi skaper verdi

Vår målsetting har alltid vært å bidra til resultatoppnåelse og verdiskapning for våre kunder, på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. Å ha fokus på at IT skal være et virkemiddel for kundens forbedring og ikke et mål i seg selv, vil være et viktig balansepunkt med dagens digitaliseringstempo. Våre erfarne konsulenter har ledet noen av de største IT- og omstillingsprosjektene i Norge. Vårt bidrag er å støtte sluttkundene i å sikre vellykkede og riktige leveranser som skaper effektive endringer i grensesnittet mellom forretning og IT.

Vi er et av Norges ledende konsulentselskaper innenfor ledelse, forretningsrådgivning, relatert til utviklings- og endringsprosesser med IKT som sentralt virkemiddel, innen offentlig og privat sektor. Devoteam Fornebu Consulting AS jobber sammen med sine kunder for å skape ønskede og varige resultater.
Vi har bred og dyp erfaring fra oppdrag i store deler av statsforvaltningen, kommunesektoren og fra privat sektor. Vi jobber med kunder som SSB, NAV, Mattilsynet, UDI, Helse Sør-Øst, Den norske kirke, Kirkepartner IKT, DIFI, Statens vegvesen, DFØ, DNB, NMD, Apotek1, Posten, Norgesgruppen, CircleK, Skatteetaten, Vinmonopolet, DNV Presafe, Telenor, Oslo Kommune, Politiet og Forsvaret.

Vi har ingen bindinger til produkt- eller tjenesteleverandører. Vi er organisert i team med tverrgående tjenester og fagmiljøer. Våre konsulenter har bred fagkunnskap og deltar i flere tjenesteområder og faggrupper der personlig kompetanse og tjenesteutvikling finner sted.

Vi tilbyr et komplett spekter av rådgivningstjenester innenfor gjennomføringsledelse, forretningssystemer, digitalisering og informasjonssikkerhet.

 

 

devoteam