Hopp over innhold

Malin Emilie Mørk 


Stilling: Konsulent 

Utdannelse: Master i offentlig administrasjon og styring fra OsloMet.  

 

Malin jobber som konsulent og er en del av graduate-kullet for 2021.

Siden Malin startet i Devoteam har hun jobbet på ulike prosjekter innen sikkerhet, og bistår virksomheter med å etterleve kravene i personvernforordningen.  

Det gode sosiale samholdet og delingskulturen på tvers av selskapet er noe av det beste med å jobbe hos Devoteam.

Hva er din bakgrunn?  

Etter videregående startet jeg på Norges Idrettshøgskole og fullførte en bachelor i Sport Management. Etter noen år i norsk idrett bestemte jeg meg for å starte på en master i offentlig administrasjon og styring. I løpet av mastergraden ble interessen for personvern og informasjonssikkerhet stadig styrket. Dette resulterte i en masteroppgave som omhandlet melding om brudd til Datatilsynet i kommunal sektor.  

 

Hva jobber du med for tiden?  

Nå hjelper jeg en virksomhet med å utarbeide et elektronisk fellessystem for håndtering av behandlingsprotokoll. Målsetningen er å etablere en fellesordning som sikrer effektiv bruk og brukervennlighet. Å ha en protokoll med oversikt over hvilke personopplysninger som samles inn og lagres er noe alle virksomheter må ha på plass. Protokollen inneholder blant annet informasjon om kategoriene av personopplysninger som lagres, formålet med behandlingen, de planlagte tidsfristene for sletting og en beskrivelse av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene.  

 

Hva brenner du for i ditt fagfelt?  

Å jobbe med sikkerhet i Devoteam gjør blant annet at jeg kan bistå virksomheter med å etterleve kravene i personvernforordningen. Jeg får muligheten til å hjelpe virksomheter med å beskytte personopplysningene som lagres, men kanskje viktigst sikre at mine og dine rettigheter ivaretas. En ting er at virksomhetene kan få bøter fra Datatilsynet hvis de ikke etterlever forordningen, men ved databrudd eller angrep kan sensitiv informasjon om oss komme på avveie eller bli gjort utilgjengelige. I disse tilfellene kan virksomhetene komme i en situasjon hvor de ikke får utført sine oppgaver. Tanken på at jeg kan bidra med å sikre personers rettigheter er svært motiverende.  

 

Hva er det beste med å jobbe hos Devoteam?  

Det beste med å jobbe i Devoteam er helt klart at jeg til enhver tid har kollegaer og ledere som har troen på meg. Jeg blir løftet frem av et selskap som gir meg de faglige utfordringene, både i spennende og relevante prosjekter, men også gjennom kurs og sertifiseringer. Vi har også et veldig godt sosialt samhold og en delingskultur hvor vi har dyktige seniorkonsulenter som til enhver tid deler av sin erfaring og kunnskap. Dette er faktorer som gjør at jeg trives på jobb og som bidrar til at jeg utvikler meg hver eneste dag.  

Synes du dette ser spennende ut å jobbe som konsulent, slik som Malin? Bli en del av graduateprogrammet 2023