Hopp over innhold

Verdiene våre er byggestenene for vår kultur og ambisjon.

I Devoteam har vi 5 ledende verdier, som vi jobber for å etterleve i alt vi gjør. Verdiene er kompasset vi følger for å skape innovasjon og endringer til det bedre, ved bruk av teknologi og kreativitet. Trigges du av det?

Utforsk

Respekt er et grunnleggende menneskesyn. Det handler om måten du møter din sjef, kollega, en nyutdannet eller servicepersonell. Alle skal møtes på den samme respektfulle måten. Respekt handler også om hvordan vi opptrer ovenfor kunder, der vi erkjenner og respekterer våre ulikheter, samtidig som vi jobber mot felles mål. Norunn – Teamleder

Respekt

Respekt er fundamentet for forholdet mellom devoteamere.

Vi likestiller og behandler alle med respekt, uavhengig av deres ytelse eller status. Vi ønsker nykommere velkommen, omfavner mangfold og tar godt vare på hverandre.

Vi prioriterer bærekraft og tar beslutninger vi kan være stolte av på lang sikt.

Det handler om å være åpen og redelig rundt hva vi mener. Vi må kunne tørre å utfordre. Thor Christian – Kundeleder

Ærlighet

Vi er transparente og oppfordrer alle ansatte til aktivt å gi og be om ærlige og konstruktive tilbakemeldinger for å bygge tillit.

Vi står opp mot handlinger som ikke samsvarer med våre verdier, ambisjoner eller devoteameres beste.

Ambisjon er vår drivkraft og en kilde til motivasjon, som gjør at vi kan nå vårt fulle potensiale. Vi er dedikerte og entusiastiske når det gjelder å skape verdi for våre kunder. Ambisjon handler også om å finne skape nye tjenester og nye markeder. Martin – Unge konsulenter

Ambisjon

Vårt hovedmål er å være nummer én på utvalgte områder, som gir merverdi til våre kunder gjennom spesialisering og tverrfaglighet.

Vi løfter frem bærekraftig teknologi som en muliggjører til en bedre fremtid.

Vi er engasjerte og drives av kontinuerlig forbedring. Dette gjør vi ved å ansette talenter som er bedre enn oss selv, og vi er i vekst.

Entreprenørskap handler om å gi rom for innovasjon og finne nye forretningsmuligheter. Friheten til å kunne jobbe tverrfaglig med nye ideer og teknologi er et premiss. Entreprenørskap handler ikke bare om å skape inntekter, men også mening i arbeidet, samtidig som det skaper innovasjon og medbestemmelse. Alexander – Teamleder

Entreprenørånd

Vi utfordrer det etablerte, og er selvdisiplinerte. Vi begrenser oss ikke, men gir teamene våre plass og frihet til å være smidige.

Vi er på lag med kollegene våre, belønner og feirer suksesser.

Samarbeid dreier seg om god kommunikasjon, mye tillit og en felles forståelse for hva vi ønsker å oppnå. En kultur preget av samarbeid gjør at vi kontinuerlig utvikler oss ved å bringe sammen ulike perspektiver og ideer som skaper kreativitet og innovasjon.  Line – People & Culture Lead

Samarbeid

Vi drives av kunnskap og utvikling, derfor samarbeider vi og deler kunnskap på tvers av teamene våre. Devoteamere er nysgjerrige av natur, og søker ny kunnskap gjennom samarbeid.

Vi innoverer og utvikler ferdighetene våre kontinuerlig, for å være i forkant av teknologien.

Har du lyst til å bli en del av oss? Vi hører gjerne fra deg, og ta en titt på våre ledige stillinger.