Hopp over innhold

Hvordan lykkes med cybersikkerhet?

Din bedrifts sikkerhetsnivå er ikke sterkere enn det svakeste leddet i virksomhetens verdikjede. Angrepene vil skje der det er enklest å få tilgang, og det er mange åpne og skjulte veier inn.  Å bygge sikkerhet rundt dataene, arkitekturen, de ansatte og partnerne til bedriften er den viktigste strategien for cybersikkerhet du kan ha i dag – for å sikre fremtidig konkurransekraft.

21. september holder Marianne Tholin innlegg om cybersikkerhet på Oslo Business Forum.
Fireside scenen 12:30: How to succeed with Cyber Security

Ta en uformell prat med oss; om sikkerheten i din bedrift
Marianne Tholin

Hvordan ha suksess med cybersikkerhet

Marianne Tholin er Country Manager i Devoteam Norge og Devoteam Danmark. I tillegg er hun Group Vice President Managed Services.

Hun har mer enn 25 års erfaring i flere lederstillinger i IT-tjenestebedrifter. Primære prestasjoner er innen endringsledelse, entreprenørskap, strategisk utvikling. Tholin har sterke evner innen interessentstyring og samarbeid på tvers av organisasjoner som driver effektivitet og felles mål.

  • Oslo Business Forum
  • Onsdag 21. september
  • Fireside-scenen kl. 12:30
  • How to succeed with Cyber Security

 

Sikkerhet i skyen

Ved skyovergang er det ofte snakk om flere tjenester og systemer som overføres. Å kjenne arkitekturen for å bygge sikkerhet rundt dataene og assetene til bedriften er kritisk.

  • Forutse – Oppdater deg på cybertruslene som finnes og unngå risiko for å bli utsatt for cyberangrep
  • Identifiser – Identifiser risikoen som bedriften står ovenfor og lag en cybersikkerhetsstrategi.
  • Beskytt – Beskytt bedriften med riktig teknologi og kompetanse
  • Oppdag – Oppdag angrep ved hjelp av cybersikkerhetsanalyser og oppdagelse av unormalatferd.
  • Reager  – Reager på cyberangrep med riktig metode og plan.

Sammen kan vi skape og utvikle din virksomhets sikkerhetssystem.
 

Ta en uformell prat med oss; om sikkerheten i din bedrift

Digital tillit, robusthet og sikkerhet er vår forpliktelse

I Devoteam jobber vi tverrfaglig med sikkerhet. Vi setter sammen team bestående av funksjonell, sektoriell og teknisk ekspertise for å løse sikkerhetsutfordringer i hvert trinn av reisen. For å kunne optimalisere prosessen har vi erfart at mye av suksess ligger i skjæringspunktet mellom mennesker, teknologi og sikkerhet.

I Norge har vi Cyber Trust som ett av våre forretningsområder. Sammen med våre kollegaer er vi over 650 konsulenter som jobber daglig med å sikre våre kunder. Vi bruker en riskbasert tilnærming basert på beste praksis for forretningsmessig cybersikkerhet, og beskyttelse i alle aspekter av økosystemet for overholdelse av regelverk – compliance.

 

Mer om Cyber Trust

Ta gjerne kontakt med oss, om du ønsker en uformell prat om sikkerheten i din bedrift.

Vi tilbyr også modenhetsanalyser for å kunne gi deg en status på hvor dere står i dag.

 

[hubspot type=»form» portal=»25597129″ id=»71c2967e-9464-420f-8373-126ffe1d7270″]