Hopp over innhold

Program

Vi forbeholder oss retten til å kunne endre programmet frem til konferansedagen

08:15

2. etasje

Registrering og garderobe åpner.

09:00
Marianne Tholin

Agora 2 | Marianne Tholin

Velkommen og introduksjon

Teknologi er i dag den kanskje aller viktigste driver for endring. Vi blir alle mer datadrevne, og det gir oss mulighet til økt innsikt og forutsigbarhet. Gjennom å utnytte de teknologiske mulighetene kan vi raskere skape økt forretningsverdi og samhandling i verdikjedene. Marianne vil gi kloke innspill til hvordan vi best utnytter mulighetene, også innenfor temaene på konferansen.

09:25

Agora 2 | Jonas Andersson

Marked, fremtid og trender

Devoteam har nå lansert sin rapport «ERP systems in Norway». Jonas presenterer rapporten og sine perspektiver på et marked i endring, de 10 viktigste trendene, de viktigste driverne, og hvordan de ulike systemleverandørene har lykkes med å utnytte teknologiske muligheter som ligger i skyplattformene.

09:50

Pause

10:10

Agora 2 | Sif Neldeborg

Forretningssystemer og bærekraft

Kan forretningssystemene bidra til at kundene enklere når sine målsetninger mht. bærekraft? ​ – ESG rapportering​ – EU taksonomi​ – Hvordan benytte nøkkeltall

10:30

Pause

11:05

Agora 2 | Thomas Gudmundsen

Sikkerhet og ERP​

ERP-systemet er virksomhetenes mest forretningskritiske system. ​ Devoteams CTO Thomas Gudmundsen forklarer hvordan man sikrer systemet og dataene.

11:30

Lunsj

12:30

Agora 2 | Odd Jøran Sagegg og Jo Lian

ERP skystrategi og virksomhets-arkitektur​

Å flytte ERP-systemet til skyen gir både nye muligheter og fallgruver. Her oppsummeres erfaringer rundt hva som skal til for en vellykket forretningsløsning i et multi-sky miljø.​

13:00

Pause

13:15

Agora 2 | Lars Halldin

Innovasjon og forvaltning med skybaserte systemer​

Når forretningssystemene leveres som skytjenester, må ansvaret for forvaltningen eies av forretningssiden, og ikke av IT, slik mange har vært vant til. En proaktiv forvaltning er en forutsetning for kontinuerlig innovasjon. ​

13:40

Pause

14:00

Agora 2 | Ingar Slette, Unit4

ERP i et bærekraftsperspektiv

Hvordan kan en sikre at en handler de riktige varene fra de riktige leverandørene i et bærekraftperspektiv? På hvilken måte kan ERP-løsningen lette arbeidet med å rapportere eget miljøavtrykk? Vi ser nærmere på hvordan Unit4 gir deg noen av verktøyene du trenger for en smidig ESG rapportering.

14:30

Pause

14:45

Agora 2 | Bengt Rosing Borren , Microsoft

Bærekraft som driver for innovasjon

Klimaendringer er den største utfordringen i menneskehetens historie. Hvordan kan teknologi og innovasjon bidra til å løse denne utfordringen?

15:15

Pause

15:30

Agora 2 | Moritz Back, SAP

SAP Sustainability Control Tower – The complete picture

You will learn how SAP Sustainability Control Tower supports you to report sustainability data according to different frameworks like GRI, EU Taxonomy and others by leveraging out-of-the-box integrations to SAP solutions

16:00

Pause

14:00

Agora 3 | Andreas Ehrengren, Addovation

Fra hype til økonomisk gevinst!

Vi omgis av buzz words som IOT, augmented reality, digital twin, machine learning og industry 4.0. Hvordan fungerer dette i praksis? Addovation har lang erfaring med IFS og presenterer hvordan innovasjonen bak buzz wordene kan gi økonomisk gevinst.

14:30

Pause

14:45

Agora 3 | Michael Engström, Columbus

Digital Transformation and the human resistance to change

A majority of all digital transformations fail. There is no single reason for the high amount of failures, but there is a common denominator at the core: the human psyche. Successful digital transformation requires a holistic approach to people, processes, and systems. This seminar examines WHY change is so difficult, and methodologies providing a verified and proven path to success.

15:15

Pause

15:30

Agora 3 | Emil Bach Zwergius & Onur Öztürk, NTT DATA Business Solutions

Enhancing ERP Efficiency with Process Mining

In this talk we will explore how process mining can enhance the efficiency of ERP systems. The session will cover the benefits of process mining, real-world case studies, and best practices for implementation. By the end of the session, attendees will have a deep understanding of how process mining can optimize their ERP systems and practical skills to apply these techniques in their organizations.

16:00

Pause

14:00

Collage | Thomas Munthe-Augestad, Unit4

Forvaltning med turbulens i skyen

Kontinuerlig forbedring, plutselig retningsendring og raskt endrede rammevilkår. Det er en kort oppsummering for mange bedrifter de siste 10 årene. Hvordan kan forvaltning utgjøre en forskjell? 3 strategier for å lande på beina.

14:30

Pause

14:45

Collage | Mats Foss Knutsen, Ratio Management

Hvordan maksimere investeringen i ERP systemet

Vi ser på hvordan man kan forbedre ERP-systemet steg for steg uten å gape over for mye eller glemme kontinuerlig forbedring.

15:15

Pause

15:30

Collage | Espen Strømme, Columbus

Slik skaper du verdier i skyen

Nesten all kommunikasjon handler om hvordan du kan spare penger i skyen og hvordan de tekniske oppdateringene av systemet foregår. Men lite handler om hvordan du skal forene strategi og teknologi og faktisk skape verdier når du først er der oppe. Cloud computing gir store muligheter, men det krever også at vi må jobbe sammen på nye måter.

16:00

Pause

14:00

Pallet | Gaute Anderssen, Deltek

Hvordan gjennomføre en vellykket overgang til skyen

Vurderer du å flytte fra en on-prem ERP til skybasert ERP? Eller tenker du på å flytte fra en skybasert ERP løsning til en annen? Er du usikker på fordelene og lurer på hva farene er? Uansett hva du har i tankene, vil Gaute ta deg gjennom steg for seg for å sikre en smidig overgang med nytt ERP system og hvordan du kan gå frem for å tilrettelegge for en effektiv migreringsstrategi. Gautes presentasjon vil også referere til kundehistorier for å illustrere beste praksis.

14:30

Pause

14:45

Pallet | Gaute Tinnes-Rimehaug, Xledger

Alle skyplattformer er ikke like. Hva betyr det for ditt valg av ERP-system?

Alle vil ha en skyløsning. Det finnes mange økonomisystemer å velge mellom som leveres via ulike skyplattformer med ulike egenskaper. Hvilke kriterier er viktig å vurdere når du skal velge mellom de ulike alternativene, sett i lys av egne behov og målsettinger?

15:15

Pause

15:30

Pallet | Audun Rasmussen, Infor

Hvorfor går man i skyen?

Hvilke strategier finnes og hvilken passer for deg? Vi gjør vurderingen ved å se på fordeler og ulemper.

16:00

Pause

14:00

Ardoq Workshop

ERP rådgivning v. 2.0

Devoteam tilbyr 2 kunder en workshop der vi benytter et egenutviklet verktøy for shortlisting av egnede systemer, basert på kundens behov og prosess-scope. ​ Se nederst på siden for mer info.

14:30

Pause

14:45

Ardoq Workshop

ERP rådgivning v. 2.0

Devoteam tilbyr 2 kunder en workshop der vi benytter et egenutviklet verktøy for shortlisting av egnede systemer, basert på kundens behov og prosess-scope. ​ Se nederst på siden for mer info.

15:15

Pause

16:10

Agora 2 | Tom Olberg

Paneldebatt
16:40

Agora 2 | Rolf Senstad

Avrunding

Oppsummering av dagen. Vi avslutter 16:45

Alle foredragsholdere

Rolf Senstad

Konsulent, Devoteam

Marianne Tholin
Marianne Tholin

Country Manager Denmark& Norway & Group VP Managed Services, Devoteam

Tom Olberg

ERP Spesialist, Devoteam

Jonas Andersson

VD og analyschef, HerbertNathan & Co

Sif Neldeborg

Senior consultant & Sustainability evangelist, Devoteam

Thomas Gudmundsen

CTO, Cyber Trust Devoteam Norway

Odd Jøran Sagegg

Sales director, Devoteam

Jo Lian

IT Business Advisor ERP, Höegh LNG

Lars Halldin

Rådgiver, Devoteam

Ingar Slette

Solution Architect Manager, Unit4

Bengt Rosing Borren

Sr IMM + Sustainability, Microsoft

Moritz Back

SAP Presales Finance and Analytics & Sustainability Norway

Andreas Ehrengren

Senior Presales Architect, Addovation

Michael Engström

Senior Management Consultant, Columbus

Emil Bach Zwergius

Principal Data Scientist, NTT DATA Business Solutions

Onur Öztürk

Big Data & Advanced Analytics Consultant, NTT DATA Business Solutions

Thomas Munthe-Augestad

Principal Solution Consultant (Presales), Unit 4

Mats Foss Knutsen

CFO, Ratio Management & Oracle NetSuite

Espen Strømme

Director Strategy & Change, Columbus

Gaute Anderssen

Principal Account Manager, Deltek

Gaute Tinnes-Rimehaug

Director Sales & Go-To-Market, Xledger

Audun Rasmussen

Nye kunder, Infor

Har du spørsmål?

Kontakt oss

Hva er ERP rådgivning v. 2.0?

På ERP Directions vil vi holde 2 workshops hvor vi, med hjelp av vårt prosessbibliotek og markedsdatabase, tar frem en shortlist på egnede ERP systemer for en kundes spesifikke behov. Utvalget baseres på vår markedsdatabase, som mange kjenner fra våre rapporter. Vi benytter arkitekturverktøyet Ardoq, der vi har bygget opp et prosessbibliotek med mer enn 150 ERP prosesser.

Sammen med kunden velger vi hvilke forretningsprosesser det nye ERP systemet skal støtte, og så arbeider Ardoq i bakgrunnen med å finne de best egnede systemene i markedsdatabasen. Når den foretrukne prosessdekningen er valgt vil kunden få en shortlist over de best egnede systemene i det norske ERP markedet. Denne tar du meg deg hjem fra konferansen.

Vi vil trekke ut to kandidater som egner seg for workshop.
Det vil være publikum tilstede under workshopene.

 

Etter påmelding får du muligheten til å melde interesse

Påmelding