Hopp over innhold
ons
15
feb

februar 15, 2023 - februar 16, 2023

DevoKurs: ISO 27001 Foundation

Devoteamhuset - Tollbugata 24 - 0157 Oslo

Informasjonssikkerhetstrusler og cyberangrep øker stadig, og beskyttelse av virksomhetens IT-systemer og informasjonsverdier har aldri vært viktigere. I dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for sikkerhetsstyring, herunder hvordan et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) implementeres og driftes. Kurset forbereder deg til en ISO 27001 Foundation-sertifisering. Kurset omfatter kravene i standarden ISO/IEC 27001 og hvordan du og din virksomhet kan etterlever disse kravene. Vi vil gå gjennom de viktigste prosessene i et ISMS, herunder informasjonssikkerhetspolicy, risikovurdering, hendelseshåndtering og kontinuerlig forbedring.

Etter kurset er du rustet til å​:

  • Beskrive de viktigste konseptene, prinsippene og definisjonene for informasjonssikkerhetsstyring
  • Forklare de viktigste ISO/IEC 27001-kravene for et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS)​
  • Identifisere tilnærminger, metoder og teknikker som brukes for implementering og styring av et ISMS

ISO 27001 Foundation kurset koster 12.500 kr.

Kursløp

Onsdag

09:00-16:00

Introduksjon til konsepter som kreves av styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i samsvar med ISO/IEC 27001.

Torsdag

09:00-16:00

Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet og sertifiseringseksamen.

ISO 27001 Foundation kurset passer best for:

  • Ansatte og som skal delta i implementasjon av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS)
  • Ansatte i virksomheter med fokus på informasjonssikkerhet eller har ansvar for informasjonssikkerhet
  • Deltakere i en sikkerhetsorganisasjon
  • Ansatte som jobber med IT eller sikker utvikling
  • Ledere med ansvar for IT- og/eller risikostyring
  • De som ønsker en karriere innen informasjonssikkerhet

Du behøver ingen andre forkunnskaper.

Meld deg på nå.

Gjennomføring, eksamen og sertifisering.

Kurset består av forelesninger med kursinstruktør og praktiske oppgaver, og holdes på norsk. Kursmaterialet er på engelsk og inneholder forelesningsmateriellet, ytterligere beskrivelse av pensum, oppgaver og løsningsforslag. Ved fullført kurs har du fått 14 CPO (Continuing Professional Development ) Certification Credits.
CPO er en porteføljestruktur for å demonstrere, dokumentere og spore ferdighetene, kunnskapen og erfaringen tilegnet av fagfolk etter deres første sertifisering.

Eksamen er online og kan gjennomføres når kandidaten ønsker det. Språket er engelsk og formen er Multiple Choice. Tidspunkt for eksamensgjennomføring bookes hos PECB. Eksamen varer 1 time for de med engelsk morsmål, og 1 time og 10 minutter for de som ikke har engelsk morsmål.

Hvis du ikke består eksamen på første forsøk, kan du ta én ny eksamen kostnadsfritt innen 12 måneder.

Når eksamen er bestått kan du søke om sertifiseringen ISO 27001 Foundation hos PECB.

 

PECB er en av verdens ledende leverandører av sertifiseringskurs innen informasjonssikkerhet og cybersikkerhet. Devoteam er autorisert PECB Partner og leverer sertifiseringskurs i hele Norge.

Har du spørsmål om sertifiseringen eller kurset?

Ta kontakt med oss her

februar 15, 2023 - februar 16, 2023

DevoKurs: ISO 27001 Foundation