Hopp over innhold
tor
28
apr

april 28, 2022 - 8:00 am to 10:00 am

Rundebordsamtale – Endringsledelse og gevinstrealisering – to sider av samme sak? 

Devoteamhuset - Tollbugata 24 - 0157 Oslo

Velkommen til frokostmøte!

Vi i Devoteam ønsker å fremme fokus på hvordan endringsledelse kan bidra til realisering av gevinster i offentlig sektor. Vi har derfor samlet en gruppe ledere fra utvalgte, store offentlige etater for å diskutere hvordan endringsledelse kan rigges for å understøtte gevinstrealisering best mulig.  Noen av deltakerne har lang er faring fra store miljøer innen fagområdet, andre står mer i startgropen.

Agenda

08:00 – 08:20
Frokost og mingling ☕ ? ???‍?
08:20 – 08:30
Velkommen v/Devoteam og presentasjon av deltakere
08:30-08:40
Endringsledelse og gevinstrealisering

Devoteams erfaringer om hvordan endringsledelse og gevinstrealisering henger sammen

08:40 – 09:00
Skatteetaten v/Catherine Keul

Hvordan Skatteetaten arbeider med endringsledelse – organisering, metoder, utvikling, omfang, suksessfaktorer

09:00 – 09:20
NAV v/Ola Furu

NAV har organisert seg med produkt- og tverrfaglige team hvor endringsledelse og realisering av gevinster er innbakt i produktansvaret

09:20 – 09:55
Diskusjon rundt bordet
09:55 – 10:00
Oppsummering og takk for i dag!

Velkommen!


april 28, 2022 - 8:00 am to 10:00 am

Rundebordsamtale – Endringsledelse og gevinstrealisering – to sider av samme sak?