Hopp over innhold

Administrering av utenlandsk tilgang med suveren sky

TechRadar 2023: Tema – Distributed Cloud

Denne artikkelen er et utvalg av Devoteams TechRadar 2023 og er skrevet for å gi kontekst til emnet, gjennom å dekke et hett emne i bransjen! 

Årets fokus for TechRadar er Cloud Native-æraen – en ny æra der teknologi og virksomhet er mer sammenkoblet enn noen gang. Bedrifter må forberede seg på disruptive forretningsmodeller bygget med, i og for skyen. Stort sett alle teknologiene presentert i TechRadar 2023 er den del av denne bevegelsen.

Suveren sky er relevant akkurat nå, dette er hvorfor 

I en moderne dataøkonomi gir data makt, og som et resultat er søkelyset rettet mot skytjenester. Hovedfokuset ligger i stor grad på data: Hvor tilhører dataene, hvordan flyter de, og hvem har kontroll over dem? 

EU-selskaper og organisasjoner øker sin lagring av data i skydatasentre. EU arbeider aktivt med å redusere sin avhengighet av utenlandske selskaper og ser på skytjenester som en driver for kunstig intelligens (AI) og andre teknologier. EU-reguleringer som GDPR, Data Act og Data Governance Act regulerer flyten av data på tvers av landegrensene for å forhindre at ikke-europeiske selskaper og aktører får tilgang til dataene. Disse retningslinjene krever også at sensitive data lagres på suverent territorium. Det er derfor viktig for sikkerhetsledere å være klar over hvilke data som lagres i skyen og om de overføres utenfor EU. 

Offentlige skytjenester er nyttige for informasjon som ikke er underlagt forskrifter om datasuverenitet. Når det gjelder data som er underlagt reguleringer angående hvor de kan og ikke kan lagres, kreves det en hybrid eller privat løsning. Private skyløsninger kan imøtekomme behovet for datasuverenitet, men de krever dedikerte datasentre vedlikeholdt enten av virksomheten selv eller av en leverandør, med tilhørende dedikert maskinvare. Disse løsningene er både kostbare og tidkrevende. Det er viktig å vurdere faktorer som jurisdiksjon, lokalt tilsyn, dataportabilitet og tilpasningsmuligheter når man tar beslutninger på dette området. 

Datasuverenitet kan effektivt håndteres ved hjelp av suverene skyløsninger. Disse skyløsningene er av en semi-privat karakter, da de kombinerer både offentlige og private funksjoner. Ved å benytte en suveren sky oppnår man de samme fordelene som med en privat sky, uten å måtte håndtere de kostbare og krevende aspektene som en privat sky medfører. 

Devoteams anbefaling for å komme i gang med suveren sky

Data er en viktig strategisk ressurs som bør beskyttes og utnyttes på en smart måte ved å bruke suverene skyløsninger. Kundene ønsker å dra nytte av skytjenestenes fordeler samtidig som de tilpasser seg skiftende personvernregler og beskytter skydata mot cyberangrep. Siden disse reglene har innvirkning på virksomhetsdriften, søker selskaper etter bedre måter å overholde dem på og redusere risikoen. De trenger en sikker og lokal plattform for lagring og analyse av data uten innblanding fra eksterne parter. 
 
Nasjonalt kontrollerte skytjenester bør nøye vurderes som en integrert del av skystrategien til enhver organisasjon som håndterer sensitive data. Det er sannsynlig at regelverket vil endres og bli enda strengere etter hvert som tiden går. Derfor er det viktig å begynne å forberede seg på hvordan man skal håndtere disse regelendringene. For å sikre en skystrategi som kan imøtekomme ulike typer behov, bør dette arbeidet være et samarbeid mellom dataeiere i virksomheten, compliance-teamet og IT-teamet. 

Noen raske anbefalinger: 

  • Vurder dataene dine og administrer alle risikoer, inkludert datasuverenitet og trusler om utenlandsk tilgang.
  • Utnevn en sikkerhetsleder eller en med ansvar for all data.
  • Ta i bruk en Cloud Smart-tilnærming.
  • Søk råd fra eksperter for råd om skystrategi.

Resultatet av dette bør bli at den suverene skyen innlemmes i en overordnet strategi for å benytte flere typer skyløsninger. Forskjellige typer data har ulike behov, og de ulike skyløsningene tilbyr forskjellige fordeler. Å vurdere suverene skyløsninger er et smart trekk for din skystrategi, da det hjelper deg med å tilpasse deg den komplekse reguleringsstrukturen. Suverene skyløsninger gir ikke bare fleksibilitet og skalerbarhet for lagring og behandling av data, men hjelper også virksomheter med å overholde kravene til datalokasjon og datasuverenitet. 

Want to learn more about Distributed Cloud?

Check out our new TechRadar 2023 to see what our experts say about it in the market.