Hopp over innhold

Lås opp sanntidsinnsikt med Azure Data Platform Services  

Moderne datateknikk er avhengig av sanntidsanalyse som en viktig komponent. Denne funksjonen gir bedrifter mulighet til å trekke ut innsikt fra data når de genereres i nesten sanntid. For å støtte dette tilbyr Azure Data Platform en rekke tjenester, for eksempel Azure Stream Analytics, Azure Data Explorer, Azure Data Factory som bruker CDC og Azure Synapse Structured Streaming Notebook. Denne artikkelen vil utforske hvert av disse alternativene og beskrive deres distinkte potensielle bruksområder.  

Hva er de beste Azure Data Platform Services tjenestene?

Her er de beste tjenestene for sanntidsinnsikt i Azure Data Platform Services

  • Azure Stream Analytics  
  • Azure Data Explorer  
  • Azure Data Factory bruker CDC  
  • Azure Synapse Structured Streaming Notebook

Azure Stream Analytics  

Azure Stream Analytics er en fullstendig administrert tjeneste som behandler strømmedata i nesten sanntid, med evnen til å håndtere store datavolumer samt prosessering med lav ventetid. Den støtter ulike innganger, inkludert Azure Event Hubs, Azure IoT Hub, Azure Blob Storage og Azure Data Lake Gen 2. Stream Analytics støtter også en rekke utganger, inkludert Azure Blob Storage, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Power BI, og Azure-funksjoner. Denne tjenesten er ideell for sanntidsdataoverføring og brukes ofte til logganalyse, sanntidsovervåking og IoT-applikasjoner.  

Azure Data Explorer  

En annen nyttig tjeneste levert av Azure Data Platform er Azure Data Explorer. Den er designet for å analysere og behandle store datamengder i nesten sanntid, noe som tillater kompleks inntak over store datasett med lav ventetid. Data Explorer støtter inndata fra ulike kilder, inkludert Event Hubs og Blob Storage ved hjelp av Event Grids. Denne tjenesten brukes ofte til logganalyse, IoT-applikasjoner og tidsserieanalyse.  

Azure Data Factory ved hjelp av CDC 

Azure Data Factory (CDC) er en utmerket tjeneste for å fange opp mikrobatch-endringer gjort i datakilder i nesten sanntidsforsinkelse og bruke dem på en måldatabase. Den støtter ulike datakilder, inkludert SAP CDC, SQL Server, Azure SQL Managed Instances og Cosmos DB, blant andre. Data Factory (CDC) er et ideelt alternativ for datareplikering, landing og sikkerhetskopiering.  

Azure Synapse Structured Streaming Notebook 

Til slutt, Azure Synapse Structured Streaming Notebook er en samarbeidende nettbasert notatbok som muliggjør nesten sanntids dataanalyse og visualisering av strømmedata. Tjenesten gir prosessering med lav ventetid og støtter innganger fra Azure Event Hubs, Azure IoT Hub og Azure Data Lake Gen 2. Den er ideell for å utføre sanntidsdataanalyse og visualisering. Det brukes ofte til sanntidsovervåking, avviksdeteksjon og prediktiv analyse.  

Sanntidsbehandlingsarkitektur med potensielle komponenter

En sanntidsbehandlingsarkitektur består av sanntidsmeldingsinntak, strømbehandling, et analytisk datalager og analyse og rapportering. En av de største utfordringene med sanntidsbehandlingsløsninger er å innta, behandle og lagre meldinger i sanntid, spesielt ved høye volumer, uten å blokkere strømmen av data. Datalageret skal støtte skriving med høyt volum, og løsningen må kunne handle på dataene raskt. I Azure inkluderer de anbefalte teknologiene for sanntidsbehandlingsløsninger Azure Event Hubs, Azure IoT Hub, Apache Kafka for sanntidsinntak og Azure Storage Blob Containers eller Azure Data Lake Store for datalagring.  

Azure gir forskjellige alternativer for strømbehandling, for eksempel Azure Stream Analytics og Spark Streaming, Azure Data Explorer som lar deg kjøre evigvarende spørringer mot en ubegrenset strøm av data. Begge støtter tidsmessige og geospatiale konstruksjoner og kan utvides ved hjelp av henholdsvis SQL-basert spørrespråk eller Spark-språk.  

Arkitektoniske høydepunkter

Det er viktig å merke seg at selv om denne sanntidsbehandlingsarkitekturen er effektiv, er denne bare én av mange mulige tilnærminger til sanntidsanalyse og kan passe best for noen eller mange forretningsbehov.  

(Behandlede data kan brukes til historisk rapportering og analyse på samme måte som batchbehandlede data ved bruk av azure synapseanalyse som analytisk datalager, og Power BI kan brukes til å publisere sanntidsrapporter og visualiseringer.)  

Hva er verdien av arkitekturiske systemer?

Ved å utnytte egenskapene til Azure Synapse Analytics og Power BI, kan organisasjoner få verdifull innsikt fra deres nær sanntidsdata. Strømbehandling gir prosessering med lav ventetid og lar deg visualisere og utforske dataene dine i sanntid, mens Power BI lar deg lage interaktive rapporter og dashbord for å vise de behandlede dataene.