Hopp over innhold

Spill deg bedre på endring 

Bli kjent med en engasjerende metode for å bli bedre på det nye eller når du skal håndtere det uforutsette. 

Cicilie Hennig-Till har jobbet med kommunikasjon innen IT i snart 20 år, og er spesialist på endringsledelse for Devoteams kunder. Gjennom hennes engasjement i Sivilforsvaret har hun opparbeidet seg mye ekte erfaring med kriser, deriblant gjennom etablering av mottak for ukrainske flyktninger, under pandemien, og i håndteringen av brann, flom og ras. 

Disse erfaringene tar hun med seg inn i jobben der hun er en stor tilhenger av å hyppig trene seg selv og sine team for å være rustet til å håndtere det nye, eller det krevende, uventede og ekstreme.  

Når jeg jobber med endringsledelse er jeg opptatt av å finne de gode og enkle metodene for å trigge endringsvilje i teamene jeg jobber med. Derfor ønsker jeg at treningen og opplæringen skal være så tett opp til virkeligheten som mulig. Da er spilløvelser godt egnet!

Du må kjenne behovet på kroppen 

Når du skal få til gode endringer må gruppen og enkeltpersonene selv forstå hvorfor endring er nødvendig, hva som kommer ut av det, og ikke minst konsekvensen av å ikke gjøre noe.  

– Det er her spill og simuleringer er en flott metode. De som øves kjenner selv på kroppen hva som fungerer og hva som bør endres, sier Henning-Till.

 En spilløvelse er en skapt situasjon, gjerne en «lukket boble», der de som øves sitter i midten av situasjonen og motspillet omgir dem. Spillet foregår gjerne på den vanlige arbeidsplassen og deltakerne har de samme verktøyene og hjelpemidlene som normalt. Motspillerne sitter gjerne på en annen plass og styrer spillet etter en slags dreiebok der alt er planlagt i forkant. 

-Jeg setter opp et scenario og lager innspill som gjør at de selv opplever de svakhetene eller manglene jeg ser, og lar de kjenne på kroppen hva det betyr å ikke forbedre det, sier hun.

Selv om slike øvelser brukes mest for å styrke beredskapen og i endringsprosjekter, er bruksområdene mange. Kun fantasien setter grenser.  

Det er mulig å bruke dette for å teste en ny prosess, når det skal innføres et nytt verktøy, for å trene på og lære hvordan man utfører en oppgave, eller når det skal skapes bedre samspill mellom flere avdelinger, sier Hennig-Till.

Deltakerne skal oppleve mestring

For Devoteams kunder kan slike øvelser brukes for å lære seg å mestre nye prosesser knyttet til det å ta i bruk ny teknologi skyen, i testingen av sikkerhet og beredskap, når det skal jobbes med compliance, eller for at team skal bli enda mer endringsdyktige.  

Hennig-Till snakker gjerne om metoden, og er en gjenganger på scenen på ulike konferanser og bransjesamlinger.   

Hun fremhever at metoden med spilløvelse er utbredt i store virksomheter som gjerne kjører én stor øvelse i året, der hele beredskapsledelsen blir øvet.  

– Det tar ofte lang tid å forberede så store øvelser da det er mange elementer som skal kjøres gjennom, så det blir gjerne satt av en dag til gjennomføring, sier Henning-Till.

Hennig-Till er fan av å bruke metoden oftere og heller i mindre skala. Da kan øvelser kjøres og evalueres på en til to timer. Dette gir nok grunnlag for å identifisere de tiltakene som er nødvendige å jobbe med.  

– Det er viktig å styre spillet slik at deltakerne opplever mestring. De skal oppdage noen svakheter, men det er like viktig at de opplever at de også får til en del.

Særlig viktig i digitale transformasjonsprosjekter

I evalueringen skal det settes opp tiltak og mål som skaper positive forbedringer.  

Spilløvelser er et viktig verktøy for virksomheter som jobber med prosjekter knyttet til sky og digital transformasjon.

Hennig-Till mener trening og opplæring må være en fast post på budsjettet i slike prosjekt. Dette fordi den viktigste delen av et digitalt transformasjonsprosjekt handler om kultur, mennesker og det å mestre noe nytt.

Forankring av endringer er en av de viktigste kriteriene for suksess. Det holder ikke å kun være god på teknologi, du må trene organisasjonen for å skape en varig positiv endring. Tilbakemeldingene fra spillene er som oftest svært positive. Å gjøre noe litt utenom det vanlige og i tillegg oppleve at man får til veldig mye, gjør at folk synes det er gøy.

Vil du spille deg bedre på endring?

Ta kontakt med oss for en nærmere prat!