Hopp over innhold

Sikker og compliant skyinfrastruktur på 12 uker for KSAT

Hvordan sikre KSAT en skyreise som er rask, sikker og compliant

Tett samarbeid skaper forståelse av designvalg, for bygging av optimal skyinfrastruktur.

Snarvei til skyen med et ferdig rammeverk for utvikling, som gir raskere skytransformasjon.

Prosess etter Accelerated Cloud Enabler (ACE) Suite ivaretar sikkerhet, compliance og kostnadskontroll.

Kunden sier

Fundamentet Devoteam har lagt for oss gjør at vi er på et nytt nivå av kompetanse og kvalitet på IT-miljøet, i tillegg til at vi er bedre i stand til å drive innovasjon på en kontrollert og sikker måte, og bevege oss raskt og være selvgående i skyen.

Om KSAT

Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) er en verdensledende tjenesteleverandør for mottak av satellittdata. Selskapet har bakkestasjoner over hele verden, og har verdens største kommersielle antennepark i Svalbard Satellittstasjon.

KSAT har mer enn 50.000 kontakter med satellitter i måneden. Det globale bakkenettverket til KSAT består av over 200 antenner på 23 forskjellige steder i verden.

Da KSAT inngikk partnerskap med Microsoft for å levere teknologi, hadde de behov for å komme seg raskt ut i skyen. De hadde startet reisen selv, men så at de hadde behov for et annet og mer profesjonelt oppsett for å kunne utnytte mulighetene i skyen fullt ut.

Med KSATs globale virksomhet, komplekse teknologi og kritiske data, var det helt avgjørende for selskapet å ivareta sikkerhet og compliance i overgangen til sky. De ble derfor anbefalt av Microsoft å benytte Devoteam som migreringspartner.

Hvorfor Devoteam

Det er ikke vanskelig å bevege seg raskt i skyen. Det som er vanskelig er å bevege seg riktig: Å unngå feilkonfigureringer, å mangle et helhetlig blikk på sikkerheten og å miste kontroll over data.

«Vi skjønte raskt at Devoteam har et unikt blikk på sikkerhet og compliance, og på å sørge for en kontrollert skyreise med konsistent struktur og styring. For oss var det helt avgjørende i valg av samarbeidspartner», sier John Heskett, CTO i KSAT.

Budsjettsmell

Det er ingen hemmelighet at mange selskaper går på en budsjettsmell på sine skyreiser. Ofte tar selve migreringen lenger tid og er mer omfattende enn man så for seg. I tillegg spinner de løpende driftskostnadene fort ut av kontroll etter at man er på plass i skyen.

«Noe av det viktigste Devoteam kunne tilby var hurtighet og forutsigbarhet. Der andre tilbydere gjerne beregnet 18 måneder eller mer, med en relativt flytende prismodell, kunne Devoteam levere på 3 måneder – til en fast pris», forteller Heskett.

Informerte beslutninger

I Devoteam er vi opptatt av at kunden skal kunne ta informerte beslutninger. Vi kommer gjerne inn med anbefalinger, men det er viktig for oss at kunden selv forstår hva det innebærer, slik at de kan ta en aktiv rolle i sin egen skyreise og fortsette å drifte skyen på en god og kontrollert måte etter at vi har bistått med migreringen.

«Devoteams filosofi om å gjøre kunden selvgående var veldig tillitsvekkende. I stedet for å mystifisere skyen og gjøre oss avhengige av en ekstern leverandør for å kunne fortsette å utvikle i skyen etter migreringen, var deres mål å heve vår kompetanse slik at vi kunne gjøre det selv».

Se selv hvordan vi kan hjelpe deg med å levere et jevnt og akselerert skytransformasjonsprosjekt.

Løsning

Løsningen for KSAT ble vår Accelerated Cloud Enabler Suite (ACE). Første produktleveranse var ACE Enterprise Foundation. Det er som grunnmuren når man bygger hus: Fundamentet som alt bygger på, som holder huset stødig og sørger for det nødvendige nettverket av vann og strøm.

For å bygge det rette grunnlaget, med rett rammeverk, nettverk, prosesser, sikkerhet, compliance og konfigurering av Azure, er det viktig å få god innsikt i kundens virksomhet. Vi kartlegger systemene kunden har, kritiske applikasjoner og forretningsenheter, risikoelementer og vurderer hvordan skyreisen bør se ut både organisatorisk og teknisk.

Workshops

Ikke minst er det viktig at kunden blir godt kjent med sitt eget fundament, og kan ta kunnskapsbaserte valg rundt hvordan grunnmuren skal bygges.

For å få til det ble det avholdt en serie med over 30 workshops hvor vi går gjennom alle designvalg sammen med kunden: Hva slags type nettverksarkitektur, styringsstruktur, hvordan man delegerer rettigheter, kontrollmekanismer, sikkerhetsteknologi, og alt annet som skal til for å utnytte skyen på en sikker og skalerbar måte.

«Vi har vært ekstremt fornøyde med kompetanseløftet vi fikk av de workshopene. Det har gitt oss en helt ny forståelse av hva det innebærer å operere i skyen. Ikke minst har det gjort at vi føler oss trygge på og kan stå inne for sikkerhet, compliance og governance med den strukturen vi har valgt», sier Heskett.

Infrastruktur som kode

Når designvalgene er tatt, er det på tide å bygge selve infrastrukturen. Dette er vanlig å gjøre ved å klikke seg gjennom tjenestene i Azure og velge hva man vil ha og hvor det skal plasseres. Det er for det første en ineffektiv måte å gjøre det på, i tillegg til at man raskt mister kontroll på både policy og kostnad.

Hos Devoteam benytter vi oss heller av infrastruktur som kode (IaC). Da har man i stedet en ferdig mal for landingssoner i et script. Slik har man mye bedre kontroll: samme script kan kjøres flere ganger, eventuelt med små justeringer, dokumentasjonen genereres automatisk, og det er lettere å sørge for både kostnadskontroll, compliance og sikkerhetskontroll. Ikke minst: det går mye, mye raskere.

ACE GitOps

Neste skritt på skyreisen for KSAT er ACE GitOps. Det er et ferdig rammeverk for utvikling i skyen, bestående av en rekke produksjonsklare IaC-løsninger, CI/CD-pipelines og prosesser. Dette setter vi opp i Azure, klart for at KSAT kan begynne å rulle ut løsninger.

I tillegg har vi laget mer enn 100 ferdigutviklede og gjenbrukbare hurtigstart-maler for de vanligste applikasjonene, som er produksjonsklare og testet. Blant annet for Spoke Networking​, Key Vault​, Storage Accounts​, RBAC​, Azure SQL​, og mange flere.

Verdien for kunden

«Etter å ha fullført workshops og fått på plass rammeverket i Azure sammen med Devoteam, sitter vi igjen med et helt annet nivå av kompetanse og kvalitet på IT-miljøet. Vi har fått mulighet til å endre måten vi jobber på og hvordan vi organiserer datasenteret og infrastrukturen vår», forteller Heskett.

«Dessuten har det hjulpet til med å spille IT-avdelingen gode og gjøre at de heller kan være en tilrettelegger for innovasjon og nye skytjenester, heller enn at de må være en «gatekeeper» for å hindre at det går på bekostning av budsjett, sikkerhet og compliance.»

Fundamentet Devoteam har lagt for oss gjør oss bedre i stand til å drive innovasjon på en kontrollert og sikker måte, samtidig som at vi kan bevege oss raskt og være selvgående når det gjelder å migrere flere tjenester til skyen – og ikke minst utvikle cloud native tjenester.»

Se selv hvordan vi kan hjelpe deg med å levere et jevnt og akselerert skytransformasjonsprosjekt.

Kontakt oss