Industry
Kommune
Company
Oslo kommune, Byrådsavdelingen

Oslo kommune, Byrådsavdelingen – Utvikling av fellesfunksjonalitet og digitalisering av tjenester

Om kunden og prosjektet

Oslo kommune har som visjon å realisere et digitalt førstevalg for tjenester til innbyggere og næringsliv. For å realisere denne visjonen har kommunen etablert et program for digitalisering av kommunens tjenester.

Ett av prosjektene skal bygge felles og gjenbrukbare byggeklosser som kommunens virksomheter skal bruke når de digitaliserer sine tjenester. Prosjektet bistår også virksomhetene i forbindelse med digitalisering av deres tjenester gjennom bistand til tjenestedesign, design, utvikling, test og implementering. I forbindelse med prosjekt “Fellesfunksjonalitet” etterspurte Byrådsavdelingen prosjektlederstøtte og en ressurs til å bidra med utbredelsen av digitale løsninger.

Vårt bidrag

Ved å tilby prosjektlederstøtte har Devoteam Fornebu Consulting bidratt i digitaliseringen av Oslo kommunes tjenester gjennom organiseringen av prosjektet.

Våre konsulenter hadde ansvar for daglig gjennomføring av prosjektet, som blant annet bestod av utvikling av planverk og gevinstmodeller, samt oppfølging og kvalitetssikring av prosjektet – prosesser med formål om å sikre et effektivt prosjekt. I tillegg bistod vi med planlegging og gjennomføring av kommunikasjons- og forankringsaktiviteter i henhold til interessentanalyse.

Resultat

Prosjektet Fellesfunksjonalitet har resultert i:

  • En etablert løsning for digital utsendelse for alle kommunens utsendelser
  • Etablert funksjonen «MinSide» som fungerer som inngangspunkt for individuelle tjenester for alle innbyggere og personer med rolle i virksomheter. «MinSide»-løsningen vant Fyrlyktprisen for 2017. Juryen berømmet løsningens funksjonalitet og mulighet for digital dialog fra brukere tilbake til kommunen
  • Prosjektet har bidratt til et effektpotensial som er 14 ganger prosjektets budsjett
devoteam