Industry
Software
Company
VP Operations, Vitec Software Group
Size
ca. 40 medarbeidere som jobber med programvareutvikling for eiendomsmegling

Vitec Megler AS – Prosjektledelse for overgang til nytt kjernesystem

Om kunden

Vitec er en betydelig leverandør av bransjespesifikke saksbehandlingsverktøy til det norske markedet. Den delen av Vitec som Devoteam Fornebu Consulting bisto, var programvareutvikling for eiendomsmeglere. Vitec dekker om lag 60% av det norske markedet i denne bransjen. På sitt kontor i Oslo har Vitec om lag 40 medarbeidere som jobber med kontinuerlig forbedring av programvaren, så produktet deres er i konstant utvikling for å møte kundenes behov best mulig.

Utfordringen

En av Norges største meglerhus skulle gå fra Vitecs gamle til nye kjernesystem, og ettersom denne overgangen krevde prosjektledelse, ønsket Vitec å få hjelp slik at deres daglige drift ble minst mulig påvirket av overgangen. Vitecs nye programvare er svært intuitiv og brukervennlig, men en slik overgang vil uansett kreve en stødig prosjektledelse som kan bistå med gjennomføring og endringsledelse når er organisasjon skal gå gjennom et krevende endringsløp.

Vårt bidrag

Devoteam Fornebu Consulting ledet overgangen fra Vitec sin side. I tillegg hadde meglerhuset sin egen prosjektledelse, og våre konsulenter hadde tett samarbeid med kundens prosjektleder for å få overgangen i havn. Overgangen krevde oppsett og konfigurering av det nye systemet slik at det ville passe kunden. Prosjektet berørte om lag 600 sluttbrukere, som alle trengte opplæring av det nye systemet på rett tidspunkt i forhold til oppstartsdato. Grunnet prosjektets trange tidsplan var en agil og smidig fremgangsmåte svært nødvendig, da utfordringer måtte løses så snart de oppsto, noe våre konsulenter klarte svært bra.

Resultat

  • Suksessfull overgang på normert tidsplan
  • Styrket forhold mellom Vitec og deres kunde
  • Svært fornøyde sluttbrukere av nytt kjernesystem

 

devoteam