Devoteam Fornebu Consulting styrker satsningen på informasjonssikkerhet og støtter Cloud Security Alliance

Vi ser at fokus på sikkerhet i leveranse av skytjenester er sentralt hos våre kunder og ønsker å være en del av Cloud Security Alliance.

Den raske utviklingen av skytjenester gjør det viktig å holde seg oppdatert. Cloud Security Alliance tilbyr viktig og oppdatert kompetanseutvikling for våre ansatte. Dette bidrar også til å styrke våre prosjekter.

Vi er stolte av å støtte CSA – som er en non profit organisasjon og som bidrar sterkt med å forbedre beste praksis for sikrere skyløsninger.

 

https://www.cloudsecurityalliance.no/

 

devoteam