Mål for digitalisering og utvikling av digital modenhet – gjensidig avhengighet?

08. August 2019

Å utvikle den digitale modenheten er en viktig del av endringsreisen til en virksomhet – den digitale transformasjonen. Å sette mål og utarbeide strategier, som også omfatter tiltak for utvikling av virksomhetens modenhet, øker muligheten for å oppnå gevinster. Gevinster som mer fornøyde brukere og mer motiverte ansatte.  Å forstå virksomhetens modenhetsnivå er en nødvendig suksessfaktor for å lykkes med varige endringer.

Gode innspill til digitaliseringsinitiativ kommer gjerne fra de som «har skoen på og kjenner hvor det trykker». Med lav digital modenhet er en av utfordringene å omsette kunnskap om brukernes behov til reelle initiativ. Når den digitale modenheten i virksomheten er lav vil det være en stor utfordring å utvikle digitale løsninger som gir verdi for brukerne.

Digital modenhet omfatter alle i virksomheten. Menneskene er den viktigste delen av endringsreisen. Noen virksomheter klarer å omstille seg raskere enn andre, selv om stegene fram mot vellykket endring

stort sett er de samme. Kjennetegn på høy digital modenhet er en kultur som støtter innovasjon, hvor man ikke er redd for å trå litt feil noen ganger og hvor brukerne av de digitale løsningene er aktivt med i utformingen. Ledelsen skal prioritere strategiske initiativ og ha fokus på gevinstene som skal oppnås, men det må også legges til rette for at hele virksomheten er med på omstillingen.

Tenk stort – start smått er en av regjeringens fem viktige prinsipper for digitaliseringsprosjekter.  

Digital modenhet har flere aspekter. Det er et godt utgangspunkt å starte med å kartlegge hvor man er og hvilke områder som må styrkes.

Tiltak for å øke modenheten i kombinasjon med mål og strategi for å nå målene, øker muligheten for å lykkes. Det tar tid og krever utholdende lederskap som takler å «stå i det». Regjeringens prinsipper for digitaliseringsprosjekter gir en god indikasjon på hvor man begynner: Tenk stort og start smått. Stykk elefanten opp i mindre biter og samtidig starte endringsreisen med å øke den digitale modenheten i virksomheten.

 

Les også: Erlend Vestres synspunkt, “Regjeringens nye digitaliseringsstrategi dreier seg minst om teknologi”

Møt oss i Arendal!
FROKOSTMØTE TIRSDAG 13.08 KL. 08:00 – 10:00
«Digital modenhet – fra ambisjon til realitet»
på Arendal Maritime Hotel

 

 

 

 

#Digitalisering #Arendalsuka #Digitalmodenhet

devoteam

Contact

Kari Størksen
Seniorkonsulent telefon: +47 976 71 495