Vi hjelper kunden med å være strategisk fra starten!

 

Digital transformasjon krever digital strategi. Og en digital strategi krever forståelse både for forretningsprosessene, kundene og markedet, selskapet og ikke minst ny teknologi og arkitektur. God forståelse blir viktigere enn noen gang.

Teknologiutviklingen stiller krav til leverandører av systemer og løsninger, men det krever også mye av kunden som skal utføre en endring. Nettopp der kommer Devoteam inn – som kundens rådgiver, sparringspartner og profesjonelle støtte gjennom strategiprosessen, valg av systemer og løsninger og gjennomføring av prosjekter og transformasjon av selskapet. Vi er kundens støttespiller i møtet md leverandøren.

Det er viktig å hjelpe kunden til å være strategisk fra starten. Det er lenge siden et IT-prosjekt dreide seg kun om å bytte system. Ja, bedriften har behov for et system eller en løsning, men det er et produkt som skal leveres. Hva produktet er og hva det løser for bedriften er det viktigste. Tjenesteområdet forretningsutvikling og digital transformasjon (ForDi) i Devoteam har utviklet sin erfaringsbaserte metode for å finne det riktige produktet og derigjennom de riktige systemene og løsningene.

Med kompetanse innen forretningsutvikling, endringsledelse og teknologi, inntar vi rollen som innovasjonspartner, og hjelper kunden med å knytte produktet opp mot virksomhetsstrategien og forretningsbehovene. Forretningsressurser, endringsledere og teknologer i Devoteam samspiller for å hjelpe kundene med å definere og realisere den sømløse reisen.

Vår nysatsning, søsterselskapet Studio VUES, et norsk design- og teknologiselskap, muliggjør endring og søker magien der brukerens behov og bedriftens forretningsmål møtes. Det realiseres med tjenestedesign og teknologier for nye brukeropplevelser. Sammen med Devoteams søsterselskapet Studio VUES, vil vi kunne bidra til å skape de beste produktene for brukerne og for bedriften.

Med skybaserte tjenester, data samlet ett sted, AI og machine learning, Internet of Things, transaksjonsmotorer, spesialistsystemer og egenutviklede apper og tjenester koblet samen i en hendelsesbasert arkitektur med fleksible integrasjonsløsninger, blir arkitektur og datasikkerhet viktigere både internt og på tvers av selskaper. Det betyr nye muligheter og fleksible løsninger.

Vi skal sammen finne den sømløse kundereisen, opplevelsen av genialitet og enkelthet for den ansatte, for kunden og leverandøren. Vi snakker omnikanalstrategier i større grad med mulighetene teknologien gir. Vi anvender vår kompetanse og våre erfaringer til strategiutvikling og valg av forretningssystem. Vi skal ikke bare hjelpe kunden å velge systemet, men velge produktet som støtter opp under strategien om å levere på brukerens behov og bedriftens forretningsmål.

Er vi ferdige med de store prosjektene? Ja og nei. Prosjektene kan fortsatt være store av natur, men de har flere elementer oppdelt for å minimere risiko. Nye løsninger kan kombineres med gamle. Man må ikke velge én løsning for alt, men det som passer til den enkelte oppgave støttet av transaksjonsmotorer, felles datalagring og eventbasert teknologi.

Systemleverandører som leverer spesialistsystemer og løsninger får en ny æra i å realisere gevinster på toppen av tunge transaksjonsløsninger. De færreste må starte med å bytte ERP-system – plattformen for digitalisering er der. Men den må gradvis tilpasses en fremtid som skybasert løsning for kontinuerlig utvikling.

Vi har noen erkjennelser;

#1 – Når vi ser forbi ERP-oppgraderinger og implementeringer som transaksjonsmotorer, er de store prosjekters tid forbi. Digitaliseringstrenden krever mange små initiativ; de som støtter brukerne, de som leverer gevinstene, de som skaper den sømløse kundereisen. Ikke alle initiativ vil lykkes. Vi må tørre å prøve og feile. Om 90 % lykkes er vi på riktig vei, vi må videreutvikle og levere på nytt og på nytt – og vi må tørre å reversere initiativene som ikke gir gevinster.

#2 – Kompetansekravet er sammensatt. Det kreves utviklingskompetanse, prosjekt- og prosesskompetanse, forretningsforståelse, endringsledelse, kompetanse på teknologi og arkitektur og det kreves brukere med analytiske evner.

Devoteams tjenesteområder

 

Vi i Devoteam ønsker å være partner og støttespiller i din digitaliseringsreise! Vi har seniorene med lang erfaring innen strategi- og forretningsutvikling, endringsledelse og teknologi. Og vi har juniorene med nyvunnen fag- og teknologikompetanse og nye metoder som ser verden med nye øyne. Erfaringen viser at kombinasjonen fungerer til det beste for kunden.

Ta kontakt, så finner vi ut av om vi har de riktige ressursene for din digitale reise!

 

 

Du finner oss på stand på Handelskonferansen 24. september.

Håper vi møter nettopp deg der!

 

 

 

 

devoteam