Hopp over innhold

Revitalisering av bærekraftig innlandsfiske i Norge, er en prioritet i Statsbudsjettet.

Gjennom fokus på bærekraft og naturressurser vi nyter godt av, har arbeidet som er gjort av  Devoteam Norge og Manyone  sammen med Rørosfisk og HANEN satt innlandsfiske på dagsordenen og blitt prioritert i Statsbudsjettet 2023.

Bilde: Manyone

Hele fisken vil utnyttes som råvare og foruten å være en grunnleggende bærekraftig ressurs vil det bidra med å sikre økt: matsikkerhet, sysselsetting, potensiale for turisme og sportsfiske, økte skatteinntekter og ikke minst et styrket omdømme for norsk mat.

Med på laget er også forskninginstitusjonene Nina og Nofima som sikrer et solid kunnskapsgrunnlag for satsingen. Devoteam og Manyone har utviklet konseptet og en kommunikasjonen for Revitalisering av et bærekraftig innlandsfiske i Norge.

Satsingen vil kreve at det jobbes i hele verdikjeden og vil kunne ha store ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt.