Hopp over innhold

TechRadar Devoteam: 2. utgave

Last ned TechRadar 2023.

Devoteam presenterer de 150 beste teknologiene for å skille deg ut i «Cloud Native»-tidsalderen, i 2023.

Paris, March 27, 2023 – Etter suksessen med den første utgaven av TechRadar, kommer Devoteam med en ny utgave. Den inneholder 150 teknologier du bør ha på radaren i 2023. Fordi det er så raske endringer i det digitale økosystemet, er nesten halvparten av teknologiene i årets TechRadar helt nye. Disse teknologiene er spennende og lovende, og knyttet til «Cloud native», som er nøkkelordet for denne 2023-utgaven.

Etter tre år med mange ulike utfordringer vet organisasjoner og bedrifter at digitalisering er et godt og mektig verktøy for å navigere en skiftende verden. Devoteam er lidenskapelig opptatt av teknologi og er alltid på utkikk etter de nyeste innovasjonene, for å evaluere, teste og implementere de mest betydningsfulle teknologiene innen sky, data, applikasjonsutvikling, cybersikkerhet og mer. Dette kommer Devoteams kunder til gode!

TechRadar er resultatet av en lidenskapelig og upartisk vurdering, utført av 96 teknologieksperter i selskapet, og inneholder 150 teknologier, klassifisert etter strategiske områder. Områdene representerer temaer som organisasjoner bør fokusere på hvis de ønsker å bli ledende digitale selskaper. «De 150 nye teknologiene har blitt rangert etter grad av modenhet og effektivitet. Teknologisk ekspertise ligger i vårt DNA, og det er vår oppgave å få kundene våre til å dra nytte av det», forklarer Philippe Bournhonesque, CTO i Devoteam-gruppen.

Velkommen til «Cloud Native»-tidsalderen

Skyen er ikke lenger bare en måte å rasjonalisere IT-infrastrukturer på i møte med svingninger i virksomheten, slik det var i begynnelsen. Nå er skyen et essensielt verktøy for innovasjon og tilpasning i bedriften. Det er skyen som muliggjør vekst i produktivitet, fremskynder time-to-market og suksessfull skalering. Det er stedet for nyskaping og etablering av nye virksomheter, som er mer nøkterne, motstandsdyktige og i tråd med samfunnets forventninger.

«De nye modellene er bygget med skyen, i skyen og for skyen. Nesten alle teknologiene som presenteres i årets TechRadar er en del av denne bevegelsen. Gartner anslår at innen 2025 vil 95% av nye digitale initiativer være basert på Cloud native plattformer! Du bør derfor kunne ta stilling til strategiske valg når det kommer til Cloud native. Bedrifter må forberede seg på den nye epoken hvor teknologi og forretning vil ha økt samhandling, i forrhold til tidligere.», sier Philippe Bournhonesque, visepresident for innovativ utvikling i Devoteam-gruppen.

Lær mer om TechRadar ved å se opptaket fra lanseringen 18. april 2023.

Vær oppmerksom på følgende trender:

Digitale virksomheter og produkter

Behovet for feilfritt arbeid.

Mange bedrifter tar en ny vurdering av sine digitale investeringer i disse tider. For mange handler verdiskaping fremfor alt om feilfri utførelse av oppgaver, hvor den teknologiske utviklingen er både instrumentet og speilbildet av dette ønsket. Vi ser fire logiske trender som en følge av dette, med relevante teknologier for 2023.

  • Samhandling via ressurs- og kompetansedeling og sourcing (med Github);
  • Smidighet, der forretningen tar eierskap til modulære API-baserte arkitekturer (med Apigee);
  • Motstandsdyktige og robuste applikasjoner, som produseres raskt og presist (med Cypress);
  • Kundefokus, for bedre å vurdere forventningene og behovene til sluttbrukere (med Storybook).

Datadrevet intelligens

Et dypt kulturelt skifte må skje i organisasjoner før de få verdi av å være datadrevne.

Data er en bekymring for organisasjoner når de forstår at det er sensitivt materiale som ikke kan utnyttes effektivt, uten å følge reguleringer og krav til datahåndtering. Mange teknologier omtalt i TechRadar 2023, som Dataiku, Informatica Data Platform og Monte Carlo Data, viser at leverandørene har tatt hensyn til behovene rundt håndtering av data som et aktiva. Ideen er at for å kunne hente ut verdifull informasjon må data behandles som den verdifulle ressursen den faktisk er.

Tilrettelegging for å la forretningen utnytte data er fortsatt en stor utfordring for mange, men det er flere løsninger som nå fokuserer på oppstrøms dataintegrasjon og -forbedring (DataOps, MLOps …), samt industrialisering og automatisering gjennom AI, slik som Vertex AI og Azure Synapse Analytics.

Distribuert sky

Skymodenhet og Edge-computing vekst.

Modenheten til skyen skyldes hovedsakelig modenheten til Kubernetes, som til tross for sin kompleksitet har blitt hjørnesteinen i alle «Cloud-native» systemer. De fleste av teknologiene som er omtalt i TechRadar er enten basert på Kubernetes eller designet for å gjøre systemet mer håndterbart for bedrifter. Generelt er det et utbredt ønske om å gjøre det enklere å implementere skyteknologier og la dem løse store, aktuelle utfordringer. Selv om teknologiene er komplekse, har de en tendens til å bli nødvendige for å gjøre det lettere for forretningen å ta i bruk systemene (Knative, Kasten K 10, KuboScore).

Skyens modenhet fører til et økende behov for å avlaste nettverksbelastning og minske svartid. Konsekvensen av dette er en akselerert utvikling av Edge computing. På mange aspekter er Edge det stikk motsatte av skyen og derfor ser vi teknologier som forsøker å kombinere Cloud og Edge slik at de kan fungere sammen (som EdgeX Foundry).

Automatisering av forretningsprosesser

Et stadig mer omfattende utvalg av kompletterende verktøy.

Når det gjelder automatisering av forretningsprosesser, struktureres utvalget raskt, noe som tydelig kan sees i årets TechRadar. Gjennom tallrike oppkjøp eller større partnerskap beveger ledende leverandører seg bort fra sin opprinnelige spesialisering, for å tilby et stadig mer komplett utvalg av kompletterende verktøy (som Microsoft Power Platform, UiPath og MuleSoft RPA).

Denne teknologien er en ekstra akselerator for et marked som allerede opplever sterk vekst, og som Gartner nå anslår å være verdt 720 milliarder dollar i 2023. Det er sant at disse løsningene, som gir mulighet for betydelige besparelser ved å eliminere ineffektivitet, er spesielt velkomne i den nåværende økonomiske hverdagen, og desto mer siden avkastningen på investeringen kan være ganske rask.

Disse prosjektene er allikevel kompliserte fordi det er avgjørende at man tidligere har gjennomgått prosessene man ønsker å automatisere. Dette er også grunnen til at det er en stadig hyppigere tilstedeværelse av prosesskartlegging, analyse og optimaliseringsverktøy i kjernen av løsninger, slik som Celonis.

Tillit og cybersikkerhet

Ta tak i menneskelige sårbarheter.

Cyberkriminelle organisasjoner har blitt svært profesjonaliserte, de rekrutterer, innoverer og investerer gevinstene sine for å kontinuerlig øke egen angrepsevne. Det er nå anslått at det går mindre enn en time mellom oppdagelsen av en sårbarhet og ondsinnede utnyttelse av den. Enkle mål som SMB, lokale myndigheter og helseinstitusjoner ingen sjanse utenfor skyen mot en slik effektivitet.

Selv om skyen er det sikreste miljøet, er den fortsatt sårbar for feil, uaktsomhet og ondsinnede handlinger som er årsaken til de fleste sikkerhetshendelser. Menneskelige feil er hovedårsaken til sårbarheter, og teknologiene som er utvalgt i TechRadar 2023 er utviklet for å løse dette problemet. Skybaserte løsninger for skybaserte miljøer tar sikte på å forbedre.

sikkerheten ved å fremme strengere praksiser som DevSecOps og kompensere for mangelen på kvalifisert personell ved å automatisere forebygging, oppdagelse og utbedring av hendelser. Disse løsningene er i økende grad avhengig av kunstig intelligens for å nå målene sine.

Digitalisering muliggjør bærekraft

Å gå fra velmente, men begrensede initiativer til en koordinert miljøstrategi med reell innvirkning er avgjørende.

Styrkingen av ikke-finansiell rapportering er et stort skritt i riktig retning, til en fremtid der vi slipper ut mindre karbon. Dette gir imidlertid en enorm utfordring for de involverte selskapene. For bedre måling av bærekraft må relevansen og presisjonen til modeller, sporbarheten og kvaliteten på data og forretningsprosessene økes betydelig. Med den grønne taksonomien er miljørapportering i ferd med å bli en disiplin på olympisk nivå. Det gir ikke rom for individuell tilnærming.

Etterlevelse av regelverket vil derfor kreve mye mer enn bare innsamling av data. Prosesser må på plass for å automatisere innsamling, validering og analyse, med hyppighet og presisjon spesifikt for hver profesjon. Selskaper må tilegne seg nye ferdigheter samt spesialiserte verktøy på en bedriftsomfattende skala. Det er her store digitale aktører posisjonerer seg med stadig mer modne løsninger, som Google Carbon Assessment og Salesforce Net Zero Cloud. Deres tilstedeværelse i TechRadar 2023 er positivt, da det indikerer at de har identifisert et marked og at selskaper er fast bestemt på å iverksette tiltak. Men å velge og implementere slike løsninger krever en grundig forståelse av egne aktiviteter og miljømessige implikasjoner.

Metodikk:

TechRadar 2023 oppsummerer en lidenskapelig og upartisk vurdering, utført av 96 tekniske ledere i selskapet. Den har gruppert teknologiene i strategiske områder som organisasjoner må fokusere på hvis de ønsker å bli ledende digitale selskaper: Trust and Cybersecurity, Distribuert Cloud, Data – Driven Intelligence, Digital Business and Products, Business Automation og Sustainability Enabled by Digital.

Hver teknologi blir deretter evaluert i henhold til fire modenhetsnivåer:

  • HOLD: Vær forsiktig. Devoteam-eksperter anbefaler å vente for å se hvordan teknologien utvikler seg.
  • VURDER: Verdt å utforske for å forstå hvordan det kan påvirke brukerne.
  • PRØV: Verdt å prøve ut på et betaprosjekt for å forstå bedre hvordan det skal distribueres i stor skala.
  • ADOPTER: Devoteam-eksperter er overbevist om at industrien bør ta i bruk denne teknologien, når det er hensiktsmessig, i sine prosjekter.

Om Devoteam:

Devoteam er et digitalt, sky-, cybersikkerhets- og datakonsulentselskap som opererer i over 20 land i EMEA. Ved å kombinere teknologi, kreativitet og data hjelper Devoteam sine kunder med å gjennomføre digital transformasjon. Vi tror at virksomheten kan frigjøre sitt fulle potensial i skyen. Med over 10 000 ansatte i Europa, Midtøsten og Afrika, har Devoteam vært forpliktet til å stille teknologi til tjeneste for mennesker i over 25 år. Vi er stolte “tech natives” som bistår våre kunder med å ta gode beslutninger i valg av teknologiløsninger. Med de rette løsningene er man best mulig rustet til å møte fremtidens utfordringer.