Hopp over innhold

Walk the talk? – Devoteam Cyber Trust

“Vi bygger fly og flyr det samtidig” umulig sier du kanskje? Kaos og usikkerhet? Tvert om.

Hva dreier dette seg om? Samfunnskritisk og sikkert, ny teknologi, nye hverdager, nye trusler, kundeprosjekter med mening på en side og på den andre siden bygger vi fremtidens arbeidsplass. En ny måte å jobbe på, et nytt team og en «vi» kultur.

Devoteam Cyber Trust

Jo, vi bygger Norges nyeste satsning på sikkerhet og med oss på laget har vi noen av Norges beste innen ledelse, teknologi og sikkerhet. Devoteam Cyber Trust er i sterk vekst og vårt mål er i være Norges fremste fagmiljø innen cybersikkerhet og sikkerhetsledelse. Vi som allerede er om bord har bransjeerfaring og løser sikkerhetsutfordringer hos Norges største virksomheter, i både offentlig og privat sektor.

Vi skal ha mange flere med på laget enn det vi er i dag, og vi søker etter dere som motiveres av å bygge noe nytt, og har entreprenørånd. Samtidig ser vi stor verdi i å kunne dra nytte av egen kompetanse og erfaring i videre utvikling av sin karriere i samarbeid med tverrfaglige team. Vår suksess er basert på tverrfaglig samarbeid mellom mennesker, teknologi og forretningsområder. Digital tillit, robusthet og sikkerhet er vår forpliktelse i Devoteam Cyber Trust.

Ledige stillinger

Cloud Cyber Trust – Cloud DevSecOps Konsulent – Devoteam Norway

Sikkerhetsrådgiver cyber- og informasjonssikkerhet – Devoteam Norway

Hva tilbyr vi?

Hos Devoteam Cyber Trust vil du komme til et dynamisk miljø og jobbe tett med dine nye kollegaer med å løse sikkerhetsutfordringer hos virksomheter i offentlig og privat sektor. Cyber Trust dekker områder fra sikkerhetsledelse og sikkerhet i skya, til Pentest og IRT. Link til stilingene finner du her:

Cloud Cyber Trust – Cloud DevSecOps Konsulent – Devoteam Norway

Sikkerhetsrådgiver cyber- og informasjonssikkerhet – Devoteam Norway

Her får du mulighet til å jobbe strategisk med sikkerhet som akselerator, og med å sikre våre kunders forretningsverdier – «på bakken» eller i skya. Vi er leverandøruavhengige rådgivere, som alltid arbeider på kundens side, der vi bistår i strategi, analyse, optimalisering og transformasjon. De aller fleste i Cyber Trust har implementeringserfaring fra leverandørsiden, og samlet sett har vi erfaringer med de fleste ledende teknologiplattformene for sky og sikkerhetsløsninger i skyen.

«For meg som leder er det viktig å inspirere, motivere og tilrettelegge – samtidig som at teamet rundt meg, våre kunder og prosjekter gjør det samme for meg. Reisen hos oss dreier seg om det nynorske uttrykket “walk the talk” – vi leverer og gjør det vi sier vi skal gjøre, og når vi trår feil så fikser vi det og gjør det på nytt.»

Hvordan jobber vi?

Vi er opptatt av ærlighet og transparent – tydelighet og forankring hos alle rundt strategi og målbilde. Alle skal føle at det er nok takhøyde og at de har like muligheter til å kreativt bidra til selskapets videre utvikling og vekst – proaktivt. Organisert i form av faggrupper, men mest i den daglige involveringen og diskusjon om vekstplaner, strategi, tjeneste porteføljer og rundt hvilke teknologiutfordringer vi har internt og hvilke teknologier kan best hjelpe våre kunder. Det er rom til å dele ideer og tanker. Det er fleksibelt, interaktivt og innovativt, med vekt på åpenhet og tillit fra selskaper til ansatte, og omvendt. Derfor invester også Devoteam Cyber Trust både midler og tid til at alle våre ansatte kan videreutvikle seg selv med kurs, seminarer og konferanse deltagelse.

Respekt – Samarbeid – Ambisjon – Ærlig – Entreprenørskap

Ønsker du en spennende hverdag, med mangfoldige og meningsfulle utfordringer, ta kontakt.