Virksomhetskontinuitet

Virksomhetskontinuitet etableres gjennom de tiltakene en virksomhet gjør for å sikre kontinuitet i kritiske verdikjeder og prosesser ved kritiske hendelser. Slike hendelser kan være brann, bortfall av nødvendige infrastrukturtjenester som strøm, vann og telecom, eller det kan for eksempel være alvorlige dataangrep. Dette kan medføre omfattende tap av data eller sette kritiske prosesser ut av spill for en lengre periode.

Tjeneste

Vi bistår kunder med å kartlegge verdikjeder og virksomhetskritiske prosesser. I dette arbeidet vektlegger våre konsulenter et tett samarbeid med kunden for å få en god forståelse av kundens behov. Derfor analyserer vi sammen med kunden konsekvensene for virksomheten av et utfall (BIA – Business Impact Assessment). Analysen gir grunnlag for prioritering av de mest kritiske prosessene. På bakgrunn av konsekvensanalysen utarbeider vi i nært samarbeid med kunden kontinuitetsplaner og nødprosedyrer. Dette bygger robusthet inn i virksomheten og gjør den godt utrustet og forberedt dersom en kritisk hendelse likevel skulle inntreffe.

Kontinuitetsplanene må kontrolleres og testes med jevne mellomrom for å sikre at de er oppdatert og at berørte parter er kjent med sine oppgaver.

 

 

devoteam